Galeonen

Klimatskydd utan barriärer i Malmö

I Västra hamnens allra nordligaste del, Galeonen, planeras för en ny stadsdel vid den nya Öresundsmetron. Men läget nära Öresund gör området utsatt för starka vindar och pågående klimatförändringar.
  • Malmö stad
    Beställare
  • År
    2023
Arkitema Masterplan web

Malmö stad har efterfrågat förslag för en stadsutveckling i området som samtidigt hanterar behovet av klimatskydd för de centrala delarna av Malmö. Dessutom vill Malmö stad utöka andelen grönytor. COWI och Arkitema har tidigare arbetat tillsammans för att skydda flera städer i Danmark mot stormvågor och stigande havsnivåer.

I området planeras en ny station på den kommande Öresundsmetron. Den nya stadsdelen kommer att ligga ett stopp från Köpenhamn, omgiven av havet, och ska också bli en klimatpositiv stadsdel.

Arkitemas och COWI:s förslag handlar om att låta den regelbundna staden gradvis gå över i en grön stadsdel vars kustskydd är en del av stadsdelen och inte en barriär. Där kan människor komma nära Öresund trots att marknivån behöver höjas till 4,5 meter över havet. Lösningen blir en ny typ av natur som tar emot vattnet och skapar högre biodiversitet. Det är första gången det här klimatskyddet med en mjuk övergång mellan land och vatten föreslås i Sverige.

Förslaget ska vara underlag för Malmös fortsatta arbete med de stadsdelar som Öresundsmetron kommer att skapa.

Arkitema Galeonen birdeye web