Galeonen

Klimabeskyttelse uden barrierer i Malmö

I den nordligste del af Västra Hamnen, planlægges der et nyt kvarter ved den kommende Øresundsmetro. Beliggenheden nær Øresund gør dog området udsat for kraftige vinde og klimaændringer.
  • Malmö stad
    Beställare
  • År
    2023
Arkitema Masterplan web

Malmø kommune har efterspurgt forslag til byudvikling i området, der samtidig håndterer behovet for klimabeskyttelse for de centrale dele af Malmø. Desuden ønsker Malmø kommune at øge andelen af grønne områder. COWI og Arkitema har tidligere samarbejdet om at beskytte flere byer i Danmark mod stormflod og stigende havniveauer.

Der planlægges en ny station i området for den kommende Øresundsmetro. Det nye kvarter vil have et stop fra København, omgivet af havet, og det er også meningen at være et klimapositivt kvarter.

Arkitema og COWI's forslag handler om at lade den regelmæssige by gradvist gå over i et grønt kvarter, hvor kystbeskyttelsen er en del af kvarteret og ikke en barriere. Der kan mennesker komme tæt på Øresund, selvom grundniveauet skal hæves til 4,5 meter over havet. Løsningen bliver en ny type natur, der modtager vandet og skaber højere biodiversitet. Dette er første gang, denne form for klimabeskyttelse med en blød overgang mellem land og vand er foreslået i Sverige.

Forslaget vil danne grundlag for Malmøs fortsatte arbejde med de kvarterer, som Øresundsmetroen vil skabe.

Arkitema Galeonen birdeye web