Galeonen

Klimabeskyttelse uten barrierer i Malmö

In the northernmost part of Västra Hamnen, a new district is planned near the new Öresund Metro. However, the location near the Öresund makes the area vulnerable to strong winds and ongoing climate change.
  • Malmö stad
    Beställare
  • År
    2023
Arkitema Masterplan web

Malmö by har bedt om forslag til byutvikling i området som samtidig tar hensyn til behovet for klimabeskyttelse for de sentrale delene av Malmö. I tillegg ønsker Malmö by å øke andelen grøntområder. COWI og Arkitema har tidligere samarbeidet om å beskytte flere byer i Danmark mot stormflo og stigende havnivåer.

Det er planlagt en ny stasjon i området for den kommende Öresund-metroen. Det nye distriktet vil ha et stopp fra København, omgitt av havet, og er også ment å være et klimapositivt distrikt.

Arkitema og COWI sitt forslag går ut på å gradvis transformere den vanlige byen til et grønt distrikt, der kystbeskyttelsen er en del av distriktet og ikke en barriere. Dette gir folk muligheten til å komme nær Öresund til tross for behovet for å heve grunnivået til 4,5 meter over havnivået. Løsningen er en ny type natur som absorberer vann og skaper høyere biodiversitet. Dette er første gang denne formen for klimabeskyttelse med en myk overgang mellom land og vann er foreslått i Sverige.

Forslaget vil danne grunnlag for Malmös fortsatte arbeid med distriktene som vil bli skapt av Öresund-metroen.

Arkitema Galeonen birdeye web