Sluseholmen

Imøtekommende bydel, der vann, by og bolig fremstår som en helhet

Før Sluseholmens åtte boligøyer ble oppført, lå Københavns Sydhavn her som en øde og nedslitt industrihavn. Samtidig hadde København kommune via arbeidet med Kalvebod Brygge erfart at det var et feilgrep å stenge av mot havnen med høye bygninger.
 • Københavns Havn
  Klient
 • Københavns Kommune
  Klient
 • JM Danmark A/S
  Klient
 • Sjælsø Gruppen A/S
  Klient
 • Nordicom Arkitekter
  Klient
 • Sjoerd Soeters
  Masterplan
 • Skanska A/S
  Entreprenør
 • KPC-Byg A/S
  Entreprenør
 • Myhlenberg A/S
  Entreprenør
 • MT Højgaard A/S
  Entreprenør
 • Pihl A/S
  Entreprenør
 • NIRAS A/S
  Ingeniør (Byggemodning)
 • COWI A/S
  Ingeniør (Boligøerne)
 • Omfang
  135.000 m²
 • År
  2005 - 2008
 • Adresse
  Sluseholmen, Sydhavnen, København
 • Priser
  Københavns Kommunes Arkitekturpris 2009
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Sluseholmen Photo05 Photograph Lars Just web

Nå ville man tenke nytt, og den hollandske byplanleggeren Sjoerd Soeters ble invitert til å lage en masterplan for Sydhavnen. Med sin erfaring fra hjemlandet foreslo han at kanaler og variert bebyggelse skulle utgjøre fundamentet for en levende og imøtekommende bydel, der vann, by og bolig fremstår som en helhet. Sammen med Sjoerd Soeters har Arkitema stått for den overordnede planleggingen av Sluseholmen.

Med Sluseholmen skulle vannet bringes i spill, slik at vann og arkitektur kunne berike hverandre. Dermed er vannet et avgjørende element i kanalbyen, der større og mindre byhus står skulder ved skulder og danner sammenhengende karreer. Atmosfæren veksler mellom intime kanalmiljøer og områder preget av stor skala og åpent blikk mot de omkringliggende havneområdene. Husene ligger mange steder ut mot kanalen, og broer, brygger og vanntrapper gir mulighet for å komme tett innpå vannet. I tillegg til det blå elementet er det attraktive, grønne oaser midt i karréenes store gårdsplasser. De fungerer som en slags kvartalsplasser der beboerne har tilgang til felles opphold og lek.

Arkitema har utviklet råbyggene og de overordnede reglene for proporsjoner, materialer og farger på Sluseholmen. Disse reglene var utgangspunktet for de mange arkitektene som utformet fasadene sammen med Arkitema. De enkelte husene fremstår som svært ulike, og resultatet er blitt levende og fantastiske karreer som er unike for dansk boligbygging, og som siden har vært til stor inspirasjon for en rekke havneombygginger både i Danmark og i resten av Norden.

Husene ligger mange steder ut mot kanalen, og broer, brygger og vanntrapper gir mulighet for å komme tett innpå vannet.
Arkitema Sluseholmen Photo10 Photograph Lars Just web

For å sikre sammenheng med byen rundt er Sluseholmen rikelig forbundet med byen via broer, havnebusser og med den kommende Sydhavnsmetroen, slik at bydelen får enda sterkere bånd til den omkringliggende byen. I tillegg har området fått sitt eget havnebad som trekker til seg mennesker fra hele området, der er egen barnehage og dagligvarehandel – og det er ikke langt til den offentlige skolen på Teglholmen.

Arkitema Sluseholmen Photo06 Photograph Lars Just web