Sluseholmen

Välkomnande stadsdel där vatten, stad och bostäder fungerar som en helhet

Innan Sluseholmens åtta bostadsöar byggdes var Köpenhamns Sydhavn en öde och sliten industrihamn. Samtidigt hade Köpenhamns kommun genom arbetet med Kalvebod Brygge insett att det var ett misstag att stänga av hamnen med höga byggnader.
 • Köpenhamns hamn
  Beställare
 • Köpenhamns kommun
  Beställare
 • JM Danmark A/S
  Beställare
 • Sjælsø Gruppen A/S
  Beställare
 • Nordicom Arkitekter
  Beställare
 • Sjoerd Soeters
  Masterplan
 • Skanska A/S
  Entreprenör
 • KPC-Byg A/S
  Entreprenör
 • Myhlenberg A/S
  Entreprenör
 • MT Højgaard A/S
  Entreprenör
 • Pihl A/S
  Entreprenör
 • NIRAS A/S
  Ingenjör (Byggemodning)
 • COWI A/S
  Ingenjör (Boligøerne)
 • Omfattning
  135.000 m²
 • År
  2005 - 2008
 • Adress
  Sluseholmen, Sydhavnen, København
 • Utmärkelser
  Köpenhamns kommuns arkitekturpris 2009.
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Sluseholmen Photo05 Photograph Lars Just web

Man ville nu se ett nytänk och bjöd in den nederländske stadsplaneraren Sjoerd Soeters att skapa en plan för Sydhavnen. Utifrån sina erfarenheter från hemlandet föreslog han att kanaler och varierande bebyggelse skulle utgöra grunden för en levande och välkomnande stadsdel där vatten, stad och bostäder ska fungera som en helhet. Tillsammans med Sjoerd Soeters har Arkitema stått för den övergripande planeringen av Sluseholmen.

Vattnet är alltså ett avgörande element i kanalområdet, där större och mindre stadsradhus står sida vid sida och bildar sammanhängande kvarter. Atmosfären växlar mellan intima kanalmiljöer och områden präglade av storskalighet med öppen utsikt över omgivande hamnområden.

Husen ligger på många ställen precis intill kanalen där broar, bryggor och trappor ger möjlighet att ta sig tätt intill vattnet. Utöver det blå elementet finns det bland husen stora gårdsrum med inbjudande gröna oaser. De fungerar som en sorts gemensamhetsytor som de boende kan utnyttja för rekreation och lek.

Husen ligger på många ställen precis intill kanalen där broar, bryggor och trappor ger möjlighet att ta sig fram till vattnet.
Arkitema Sluseholmen Photo10 Photograph Lars Just web

För att skapa sammanhang till den omgivande stadsmiljön har Sluseholmen flera förbindelser till staden med broar, hamnbussar, och med den kommande tunnelbanan Sydhavnsmetron får man en ännu starkare koppling till stadsområdet. Dessutom har området fått ett eget hamnbad som lockar människor från hela området, och här finns även en förskola och en livsmedelsbutik – och det är inte långt till skolan på Teglholmen.

Arkitema Sluseholmen Photo06 Photograph Lars Just web