Ramavtal med Heby kommun

Plan

Ramavtal med Heby kommun

15 april 2024

Arkitema har vunnit ramavtal med Heby kommun i Uppsala län. 17 företag lämnade anbud.

Ramavtalet gäller plankonsulttjänster där Arkitema ska stötta kommunen under året med löpande arbete.