Hos Arkitema har vi stor erfaring med alle typer næringsbygg. Opp gjennom årene har vi tegnet alt fra kontorbygg, hoteller, kinoer, butikksentre og hovedkontorer til innredning og optimering av eksisterende fasiliteter. Arkitekturen er en viktig formidler av en bedrifts merkevare. Selve husets utforming, dets plassering og dets materialer er med på å understøtte merkevaren og uttrykke organisasjonens verdier og kultur. Dette gjør seg også gjeldende når vi arbeider med prosjekter til dansk næringsliv, bl.a. innenfor industribygg og energi.


Vi vet at utformingen av de fysiske rammene påvirker en bedrifts suksess, enten ved å sikre optimale arbeidsvilkår, skape høyere effektivitet og gjøre inntrykk på kunder eller ved å tiltrekke og holde på medarbeidere. Samtidig er målet at et nytt næringsbygg skal kunne senke bedriftens driftsutgifter. Via funksjonell tenkning og integrering av de nyeste tekniske løsningene kan driftsøkonomien minimeres betraktelig. Det fleksible næringsbygget tilpasser arkitekturen til bedriften – dels ved å matche nåtidens krav og behov, dels ved å designe fleksibelt og tilpasningsdyktig slik at huset er fremtidssikret – også teknisk.

Arkitema Aarsleff interior Photo Niels Nygaard 55 web

Arkitektur understøtter arbeidsgleden og produktiviteten

Bygninger former mennesker, og mennesker former bygninger. Hos Arkitema er vi svært bevisste på at vi som mennesker og medarbeidere preges av rommene vi oppholder oss i. Derfor har vi alltid fokus på å skape optimale og attraktive arbeidsvilkår til brukerne. Vi utformer organisasjonens fysiske rammer, slik at de menneskelige ressursene tilbys de beste vilkårene for samarbeid, kunnskapsdeling, trivsel og resultatoppnåelse.

Vi har fokus på hvordan valg av rommets størrelse og utforming har betydning for arbeidet som skal utføres i rommet. Fra celleromskontorer, kontorlandskaper, møterom, stillesoner, mindre nisjer til korte møter, kaffemaskinens sentrale plassering m.m. Samtidig har vi mye kunnskap om store kontorlandskaper og om betydningen av at kontorlandskapene ledsages av såkalte følgerom.

Hvert rom har sin egen funksjonalitet, og viktige elementer for trivselen og produktiviteten i alle rom er at det er riktig luftgjennomstrømning, rikelig med dagslys og ikke minst en god akustikk. Hvordan beveger man seg fra ankomstområdets imøtekommende resepsjon og videre rundt i bygningen. I denne sammenhengen er flyt og logistikk viktige begrep. Vi arbeider kunnskapsbasert med å skape den helt riktige flyten og tenker logistikk fra ankomsten og gjennom hele huset.

Arkitema Havnetrekanten Horsens Photo Niels Nygaard 26 web

Hvem er bruker, og hva er bedriftens arbeidsmetode

Når vi utformer næringsbygg, er bedriften og dens organisasjon utgangspunkt for arkitekturen. Å flytte til nye omgivelser gir mulighet for å justere eller iverksette forandringsstrategier i bedriften. Nettopp det å forandre og ta i bruk nye arbeidsmetoder kan arkitekturen og arkitekturens skapelsesprosess være med på å understøtte. Vi ser de bygningsfysiske rammene som et strategisk redskap for å nå bedriftens mål. Gjennom en gjennomtenkt strategi for interiør og inndeling av områder skaper vi rom for både aktiv kunnskapsdeling, uformelle møter, stormøter og omvendt også avlukkede fortrolige samtaler, konsentrasjonssoner m.m.

Dette gjelder særlig når nåtidens arbeidsplasser tilpasses den større fleksibiliteten som medarbeiderne i dag etterspør. Vi arbeider i stadig økende omfang med aktivitetsbaserte arbeidsplasser i takt med at kravene til arbeidsoppgaver blir endret og kapasiteten i et bygg skal brukes mer optimalt. Vår kunnskap og erfaring sikrer at arbeidsplassene blir brukt best mulig og har den nødvendige fleksibiliteten som dels skal til for at medarbeiderne enkelt kan flytte rundt, dels at de kanskje bare er på kontoret få dager i uken.

Arkitema Dipylon 05 Photo Jens Lindhe

All kompetanse er til rådighet

Interiøret er et av de områdene som ofte blir vektlagt, noe som også er vesentlig, men det samme er uteområdene. Både som mulige grønne pusterom nær huset og som livsbekreftende og avstressende utsikt. Hos Arkitema har vi en av Danmarks største landskapsavdelinger som er eksperter på omgivelsenes betydning for produktivitet og arbeidsglede.

Hos Arkitema har vi dessuten stor erfaring med å integrere bærekraftstiltak i våre prosjekter. Vi arbeider naturligvis aktivt med livssyklusanalyse, og sammen med bærekraftsavdelingen kan vi integrere en rekke ytterligere tiltak i prosjektet som kan hjelpe til med å nå de mest ambisiøse bærekraftsmål, det være seg innenfor sertifiseringer, trebygg eller FNs klimamål SDG. Alt sammen kan bidra til at et prosjekt får så lav innflytelse som mulig på kundenes ESG.

Arkitema Jagtens Hus Photo31 Photographer Niels Nygaard web

Vi setter alltid stor pris på tilbakemeldinger fra byggherren, men i høy grad også fra de kommende brukerne. Derfor kan vi sikre en aktiv brukerinvolvering i forbindelse med nye næringsbygg bl.a. gjennom vårt egenutviklede prosessverktøy som sikrer en fruktbar brukerprosess. Gjennom en godt tilrettelagt prosess formulerer vi felles målsetninger og visjoner og skaper innsikt i de potensialer, utfordringer og problemstillinger man må forholde seg til for å nå de oppsatte målene.

Hos Arkitema har vi nødvendig faglig kompetanse og ressurser som gjennom effektiv prosjektstyring sikrer byggherrens resultat. Fra de tidlige spirende tankene i utviklingsprosessen og helt frem til den inspirerende innredningen som fullfører det ferdige bygget. Hele prosessen baserer seg på en viktig og tett relasjon mellom byggherre og arkitekt, og vi ser det som vår fremste oppgave å forstå, utfordre og gi byggherren råd i de viktige valgene som er forbundet med hele byggeprosessen. Denne tilnærmingen har ført til langvarige og fruktbare samarbeid med en rekke toneangivende bedrifter i Norden.

Arkitema har bl.a. utviklet næringsprosjekter innenfor: