Vi på Arkitema har stor erfarenhet av alla typer av kommersiella byggnader. Genom åren har vi utformat allt från kontorsbyggnader, hotell, biografer och köpcentrum till inredning och transformation av befintliga byggnader.

Arkitektur kan spela en viktig roll för förmedlingen av ett varumärke. En byggnads utformning, dess läge och de material som används bidrar till att främja varumärket och spegla företagets värderingar och kultur. Detta gäller även när vi arbetar med projekt inom bland annat industri och energi.

Vi vet att utformningen av den fysiska miljön kan påverka företagets framgång, till exempel genom att den ger möjlighet till bättre arbetsförhållanden och ökad effektivitet, gör intryck på kunderna eller gör det lättare att locka och behålla medarbetare. Samtidigt är målet att en ny kommersiell byggnad ska minska företagets driftskostnader. Genom att fokusera på funktionalitet och dra nytta av de senaste tekniska lösningarna kan driftskostnaderna minimeras avsevärt. I en flexibel kommersiell byggnad kan arkitekturen anpassas efter företaget: dels genom att matcha dagens krav och behov, dels genom en flexibel och anpassningsbar design som gör byggnaden framtidssäkrad, även tekniskt.

Arkitema Aarsleff interior Photo Niels Nygaard 55 web

Arkitektur kan främja arbetsglädje och produktivitet

Byggnader formar människor, och människor formar byggnader. På Arkitema är vi mycket medvetna om att vi som människor och medarbetare påverkas av de utrymmen vi arbetar i. Därför strävar vi alltid efter att skapa så bra och attraktiva arbetsförhållanden som möjligt för våra användare. Vi utformar företagets fysiska miljöer så att personalen erbjuds bästa möjliga förutsättningar för samarbete, kunskapsdelning, trivsel och goda resultat.

Vi lägger stor vikt vid att skapa rum med lämplig storlek och utformning för det arbete som ska utföras i rummet. Vi kan arbeta med cellkontor, öppna kontorslandskap, mötesrum, tysta zoner, små nischer för korta möten, centralt placerade kaffemaskiner och mycket mer. Vi har också stor kunskap om öppna kontorslandskap och vikten av att komplettera sådana kontorslandskap med avskilda rum.

Varje enskilt rum kan ha sin egen funktion, men alla rum behöver samma grundfaktorer för trivsel och produktivitet: god ventilation, gott om dagsljus och inte minst bra akustik. Hur rör man sig från entréns välkomnande reception, vidare genom byggnaden? Här är det viktigt att fundera över begrepp som flöden och logistik. Vi arbetar kunskapsbaserat för att skapa fungerande flöden, och tänker på logistiken från ankomsten till huset och hela vägen igenom det.

Arkitema Havnetrekanten Horsens Photo Niels Nygaard 26 web

Vem är användaren, och hur arbetar man i företaget?

När vi utformar arkitekturen för kommersiella byggnader utgår vi alltid från företaget och dess verksamhet. En flytt till en ny miljö är ett bra tillfälle för att genomföra större eller mindre omorganisationer av verksamheten. Sådana förändringar och införandet av nya arbetssätt kan inspireras av själva arkitekturen och processen för att utforma den. Vi ser byggnaden och den fysiska miljön som strategiska verktyg för att uppnå företagets mål. Med hjälp av genomtänkta strategier för inredning och indelning av olika områden skapar vi utrymmen för såväl aktiv kunskapsdelning som informella möten och stormöten, men även förtroliga samtal, zoner för koncentrerat arbete med mera.

Detta är särskilt viktigt när det gäller att anpassa arbetsplatsen efter den större flexibilitet som dagens medarbetare kräver. Aktivitetsbaserade arbetsplatser blir vanligare allt eftersom kraven på arbetsuppgifterna förändras, och det blir viktigare att utnyttja kapaciteten i varje byggnad på ett bättre sätt. Vår kunskap och erfarenhet säkerställer att arbetsplatserna används på bästa möjliga sätt och att de blir tillräckligt flexibla för att medarbetarna enkelt ska kunna flytta runt, även om de bara är på kontoret ett par dagar i veckan.

Arkitema Dipylon 05 Photo Jens Lindhe

All kompetens till hands

Innemiljöerna får förstås ofta mest uppmärksamhet, men vi får inte glömma utomhusmiljön. Det är viktigt att försöka skapa gröna andningshål nära byggnaden, eller vackra, avkopplande utsikter. På Arkitema finns en stor landskapsavdelning, med expertkunskaper om vad omgivningarna betyder för produktiviteten och arbetsglädjen.

Dessutom har Arkitema gedigen erfarenhet av att integrera hållbarhetsåtgärder i våra projekt. Vi arbetar naturligtvis aktivt med livscykelanalyser, och tillsammans med vår hållbarhetsavdelning kan vi integrera ett flertal ytterligare åtgärder i projektet för att uppnå de mest ambitiösa hållbarhetsmålen – vare sig det gäller certifieringar, träbyggnationer eller FN:s klimatmål (SDG). Allt det här kan bidra till att projektet får så låg inverkan som möjligt på våra kunders ESG.

Arkitema Jagtens Hus Photo31 Photographer Niels Nygaard web

Vi värdesätter alltid synpunkter från beställaren, men också från de framtida användarna. Därför kan vi använda vårt egenutvecklade processverktyg för att aktivt involvera användarna av nya kommersiella byggnader, så att processen blir så gynnsam som möjligt för dem. Genom en noggrant utformad process formulerar vi gemensamma mål och visioner och skapar insikt om de möjligheter, utmaningar och problem som behöver hanteras för att nå de uppsatta målen.

På Arkitema har vi den yrkesmässiga kompetens och de resurser som behövs för effektiv projektledning och goda resultat för beställaren: från de allra första idéerna i skapandeprocessen fram till den inspirerande inredning som fullbordar den färdiga byggnaden. Allt bygger på den viktiga, nära relationen mellan beställaren och arkitekten, och vi ser det som vår främsta uppgift att förstå, utmana och ge råd till beställaren i de viktiga val som måste göras under hela byggprocessen. Det här arbetssättet har resulterat i långsiktiga och givande samarbeten med en rad ledande företag i Norden.

Arkitema har bland annat utvecklat kommersiella projekt inom:

Kontakt

  • Karl Axel Johannesson 800X600
    Karl Axel Johannesson
    Affärsområdeschef Commercial & Private, Partner, Arkitekt SAR/MSA
    Telefon: +46 70 783 04 01