När städerna växer byggs de tätare och högre. Naturen i städerna är undanträngd och det finns få kvadratmeter kvar för att möta de många kraven på användning. Vi behöver naturen i staden för att skapa bra livsmiljöer för människor – för att kyla våra stadsområden, absorbera regnvatten, rena luften, producera mat, lindra stress och berika våra liv med sinnesupplevelser och ro.

På Arkitema har vi många års erfarenhet av att gestalta stadsmiljöer och landskap. Våra landskapsarkitekter skapar användbara och robusta stadsmiljöer som gör städerna till en bättre plats att leva i genom att fokusera på hållbarhet inom estetik, funktionalitet samt social och miljömässig hållbarhet. Vi fokuserar på att skapa upplevelser i offentliga miljöer och främja gemenskap och välbefinnande, interaktion och mångfald bland medborgare och besökare.

Hur vi skapar den moderna staden

I vår stadsmiljö- och landskapsdesign arbetar vi med ett brett spektrum av stadsmiljö, från torg och parker till landskap för aktivitet och lärande, hälsofrämjande utomhusmiljöer, urban natur- och klimatdesign, kommersiella landskap, gemensamma ytor i bostadsområden, takträdgårdar och de viktiga kantzonerna mellan byggnaden och stadsrummet.

Arkitema Nexus Landscape 01 web
Våra byggstenar är växter, vatten, markbeläggning och stadsmiljöelement som tillsammans skapar ramarna för biologisk mångfald, klimatskydd och utrymmen för boende, gemenskap och stadsliv.

Vi har den yrkesmässiga bredd, kunskap och innovativa styrka som krävs för att lösa de stora utmaningar som urbaniseringen innebär i form av klimatanpassning, biologisk mångfald, mobilitet, sociala bostadsfrågor och livskvaliteten i städerna. Teamet består av 40-50 arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare. Vårt samarbete mellan våra kontor i Sverige, Norge och Danmark ger tillgång till ännu bredare kunskap och praktisk erfarenhet inom områden som ekosystemtjänster och social hållbarhet. Genom COWI har vi dessutom tillgång till ytterligare spetskompetens och analysverktyg som kan säkerställa hållbara lösningar baserade på en hög kunskapsnivå.

Genom att utnyttja teamets omfattande kunskap och erfarenhet säkerställer vi att alla landskapsprojekt levereras med hög kvalitet. Genom gott samarbete och utveckling kan vi därför hjälpa till med t.ex. screening, landskapsanalys, konceptutveckling, programmering, designmanualer, anläggningsplaner, planering, byggteknik, upphandling, kvalitetssäkring, byggledning, professionell tillsyn, vårdplaner samt ärende- och ekonomihantering genom hela processen.

Vi utvecklar landskapsdesign överallt

Landskap och stadsmiljöer finns överallt omkring oss, så det är viktigt att ta uppgiften att skapa utrymmen på allvar och tänka på dem från början av varje projekt. Därför har vi arbetat med en lång rad olika projekt, då vi arbetar över skalnivåer, från stora strategiska utvecklingsprojekt som Lynetteholmen, Sluseholmen och Nærheden, till vardagens gröna utomhusmiljöer i t.ex. det utsatta bostadsområdet Rosenhøj, klimatanpassning vid Risvangen i Århus och takträdgården för Nordbro-studenterna på Nørrebro.

Inom stadsrum och landskap arbetar vi kontinuerligt med ett brett spektrum av projekt inom bl.a:

Kontakt

  • Per Axelsson 800X600Px
    Per Axelsson
    Affärsområdeschef Urban & Infrastructure, Partner, Landskapsarkitekt LAR/MSA
    Telefon: +46 708 858 482