Tingstorget

Från otryggt till åtråvärt i Botkyrka

Tingstorget kompletterade det redan existerande miljonprogrammet och kickstartade en ny identitet för området.
 • Titania
  Beställare
 • Civilbyrån
  Ingenjör
 • Omfattning
  45.000 m², 670 lägenheter
 • År
  2014-2020
 • Certifiering
  Miljöbyggnad silver
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Utmärkelser
  Vinnare i kategorierna ”Hållbar bostadsutveckling” och ”Bostadsutveckling 20+ lägenheter” på European Property Awards.
Tingstorget Arkitema Mikael Olsson8903b beskuren web
Arkitema Tingstorget flyg 08 Jansin Hammarling web

Den nya bebyggelsen följer platsens sluttande terräng och förstärker landskapets befintliga karaktär. Från stadsradhusens tre våningar till flerbostadshusens 6–10 våningar. Bostäderna har många gemensamma drag, men varierar i färgsättning och är placerade i 90 graders vinkel till varandra. Det skapar mer intressanta mellanrum mellan husen.

Projektet sticker även ut med sin medvetna användning av traditionella färger, där allt från fasader, tak, hängrännor, ledstänger och dörrhandtag följer de enhetliga färgsättningar som bryter ner skalan, ger identitet åt husen och gör att de skiljer sig från varandra.

Arkitema Tingstorget 11 Jansin Hammarling web
Husen kompletterar den redan existerande bebyggelsen genom både färg och form.

Tingstorget lyser upp i ett område som kan ses både när man kör förbi på motorvägen och när man åker kollektivt via den närliggande t-banestationen som är placerad i centrum av bebyggelsen. Här finns även ett torg som leder vidare in på ett aktivitetsstråk med planteringar samt rekreations- och lekmöjligheter. Alla flerbostadshus delar gröna gårdsrum, medan stadsradhusen har egen trädgård och takterrass.

Gestaltningen har fokuserat på social hållbarhet; den kompletterar den befintliga bebyggelsen från 1960-1970-talen, och har injicerat nytt liv och utveckling till området. Negativa utflyttningstrender har vänts och området har blivit tryggare för de boende.

Arkitema Tingstorget Render Slider
Arkitema Tingstorget Jansin Hammarling reality slider
Arkitema Tingstorget flyg 04 Jansin Hammarling web

Sagt om projektet

 • När vi drog igång projektet, hade ingen annan aktör i Sverige producerat över 700 lägenheter på kort tid i centrala delar av ett särskilt utsatt område. Kalkylen gick ihop enbart tack vare den genomtänkta utformningen.
  — Einar Janson, CEO Titania