Tingstorget

Ambitiös vision för Alby Syd i Stockholm
Hur tänker man nytt kring ett område, för att skapa större mångfald bland de boende och samtidigt kickstarta en ny identitet för området?
  • Titania
    Klient
  • Omfång
    45.000 m², 670 lägenheter
  • År
    2014-2020
Tingstorget Arkitema Mikael Olsson8903b beskuren web
Arkitema Tingstorget flyg 08 Jansin Hammarling web

Den nya bebyggelsen följer platsens sluttande terräng och förstärker landskapets befintliga karaktär. Från stadsradhusens tre våningar till flerbostadshusens 6–10 våningar. Bostäderna har många gemensamma drag, men varierar i färgsättning och har en 90 graders förskjutning till varandra. Det skapar mer intressanta mellanrum mellan husen. Projektet sticker även ut med sin medvetna användning av traditionella färger, där allt från fasader, tak, hängrännor, ledstänger och dörrhandtag följer de enhetliga färgsättningar som bryter ner skalan, ger identitet åt husen och gör att de skiljer sig från varandra.

Arkitema Tingstorget 11 Jansin Hammarling web
Projektet sticker även ut med sin medvetna användning av traditionella färger som ger identitet åt husen och gör att de skiljer sig från varandra.

Tingstorget lyser upp i ett område som kan ses både när man kör förbi på motorvägen och när man åker kollektivt via den närliggande t-banestationen som är placerad i centrum av bebyggelsen. Här finns även ett torg som leder vidare in på ett aktivitetsstråk med planteringar samt rekreations- och lekmöjligheter. Alla flerbostadshus delar gröna gårdsrum, medan stadsradhusen har egen trädgård och takterrass.

Projektet uppfyller beteckningen Miljöbyggnad silver.

Arkitema Tingstorget flyg 04 Jansin Hammarling web