Tingstorget

Den ambisiøse visjonen for Alby sør for Stockholm

Hvordan kan man tenke nytt om et område, slik at man opplever mer mangfold i beboergruppen og samtidig kickstarter en ny identitet for et område? I Alby sør for Stockholm opplevde man fraflytting. Området var preget av en svært ensartet og rigid boligbygging, der det kun var 2–3-romsboliger tilgjengelig. Derfor var det nødvendig å tenke nytt og tenke mer variert.
 • Titania
  Klient
 • Civilbyrån
  Ingenjör
 • Omfang
  45.000 m², 670 lejligheder
 • År
  2014-2020
 • Serfitisering
  Miljöbyggnad Silver
 • Arkitekt
  Arkitema
Tingstorget Arkitema Mikael Olsson8903b beskuren web
Arkitema Tingstorget flyg 08 Jansin Hammarling web

Med Tingstorget er det oppført i alt 14 hus fordelt på rekkehus og småblokker. De er bygd i forskjellige høyder og inneholder boliger av svært forskjellige størrelser i en bebyggelse som fremstår som et nytt kjennetegn på et område i utvikling.

Den nye bebyggelsen følger det skrånende terrenget på stedet og forsterker landskapets eksisterende karakter. Fra rekkehusenes tre etasjer til småblokkenes 6–10 etasjer. Boligene har mange fellestrekk, men varierer i farger og er 90 grader forskjøvet i forhold til hverandre. Dette gir mer interessante mellomrom mellom husene. Prosjektet skiller seg også ut ved den bevisste bruken av tradisjonelle farger, der alt fra fasader, tak, takrenner, gelendre og dørhåndtak følger de ensartede fargene som bryter ned skalaen, gir husene identitet og skiller dem fra hverandre.

Arkitema Tingstorget 11 Jansin Hammarling web
Den bevisste bruken av tradisjonelle farger, bryter ned skalaen, gir husene identitet og skiller dem fra hverandre.

Tingstorget lyser opp i et område som kan ses både når man kjører forbi på motorveien, og når man bruker kollektivtrafikk via den nærliggende t-banestasjonen som befinner seg i sentrum av bebyggelsen. Her finnes også et offentlig torg som leder videre over i et aktivitetsstrøk med beplantning samt oppholds- og lekemuligheter. I tillegg til dette deler samtlige småblokker grønne gårdsplasser, mens rekkehusene har egen hage og takterrasse.

Arkitema Tingstorget Render Slider
Arkitema Tingstorget Jansin Hammarling reality slider
Arkitema Tingstorget flyg 04 Jansin Hammarling web

Sagt om prosjektet

 • I løpet av 2015 var det ingen annen eiendomsutvikler i Sverige som hadde klart å produsere mer enn 700 leiligheter i sentrale deler av et særlig sårbart område, i løpet av så kort tid. Takket være gjennomtenkt design klarte vi å oppnå dette.
  — Einar Janson, CEO Titania