Når byerne vokser, bliver der bygget tættere og højere. Naturen i byerne er presset, og der bliver efterladt få kvadratmeter til at opfylde de mange krav til anvendelsen. Vi har brug for naturen i byen for at opnå gode levesteder for mennesker - til at køle vores byrum, suge regnvand, rense luften, producere mad, afstresse og til at berige vores liv med sanselige oplevelser og herlighedsværdier.

I Arkitema har vi mange års erfaring med at etablere levende og brugbare byrum og landskaber. Vores landskabsarkitekter skaber brugbare og robuste byrum, der gør byerne til et bedre sted at være gennem fokus på bæredygtighed indenfor både æstetisk, funktionalitet, socialt og miljømæssigt. Vi har fokus på at skabe oplevelser i det offentlige rum og fremme fællesskaber og trivsel, interaktion og mangfoldighed blandt borgere og brugere.

Sådan skaber vi det moderne byrum

I vores byrums- og landskabsdesign arbejder vi med en lang række byrumstyper, fra pladser og parker til aktivitets- og læringslandskaber, sundhedsfremmende uderum, bynatur og klimadesign, erhvervslandskaber, fællesarealer i boligbebyggelser, taghaver, samt de vigtige kantzoner mellem bygningen og byrummet.

Arkitema Nexus Landscape 01 web
Vores byggesten er planter, vand, belægning og byrumselementer, der tilsammen skaber rammerne for biodiversitet, klimasikring og rum til ophold, fællesskab og byliv.

Vi har faglig bredde, indsigt og innovativ styrke til at løse urbaniseringens store udfordringer med klimatilpasning, biodiversitet, mobilitet, boligsociale spørgsmål og byernes liveability. Teamet består af 40-50 arkitekter og landskabsarkitekter, urban designere og lokalplanlæggere. Vores samarbejde på tværs af kontorerne i Sverige, Norge og Danmark, giver adgang til en endnu bredere viden og praksiserfaring, med f.eks. økosystemtjenester og social bæredygtighed. Derudover har vi gennem COWI, adgang til yderligere spidskompetencer og analyseværktøjer, der kan sikre bæredygtige løsninger baseret på et højt vidensniveau.

Ved at trække på den store viden og erfaring som er i teamet sikrer vi, at alle landskabsprojekter bliver afleveret i høj kvalitet. Gennem godt samarbejde og udvikling kan vi derfor hjælpe med bl.a. screening, landskabsanalyse, konceptudvikling, programmering, designmanualer, planteplaner, projektering, anlægsteknik, udbud, kvalitetssikring, byggeledelse, fagtilsyn, plejeplaner og sag- og økonomistyring gennem hele forløbet.

Vi udvikler landskabsdesigns over alt

Landskab er byrum er over alt omkring os og derfor er det vigtigt, at tage opgaven med at skabe rum seriøst og indtænker dem fra start af ethvert projekt. Derfor er rækken af projekter som vi har arbejdet med meget lang, da vi arbejder på tværs af skalatrin, fra store strategiske udviklingsprojekter som Lynetteholmen, Sluseholmen og Nærheden, til hverdagens grønne udemiljøer i f.eks. det udsatte boligområde Rosenhøj, klimatilpasning ved Risvangen i Aarhus og taghaven til de studerende ved Nordbro på Nørrebro.

I Byrum og landskab arbejder vi løbende med en lang række projekter inden for blandet andet: