Nexus - Landskab

Et grønt åndehul, midt i den tætte by

Nexus er det nye administrative knudepunkt for fem statslige styrelser og deres 2.200 medarbejdere. Byggeriet er placeret som et visuelt pejlemærke ved indgangen til det centrale København, og er en del af den grønne kile der strækker sig langs Kalvebod Brygge
 • Bygningsstyrelsen
  Bygherre
 • A. Enggaard A/S
  Entreprenør
 • MOE A/S
  Ingeniør
 • Adresse
  Carsten Niebuhrsgade, København V
 • År
  2014-2018
 • Omfang
  6.400 m²
 • Præmiering
  1. præmie i OPP-konkurrence 2014
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer web

Nexus er bygget op som to bygninger oven på en fælles base, og mellem disse to bygninger strækker sig et grønt offentligt landskabsstrøg - et grønt åndehul, midt i den tætte by. På grunden er der skabt et kunstigt terræn, der er en del af den grønne landskabskile, som starter ved SEB Bank. Grunden falder ca. 4 meter fra øst til vest og formidler dermed terrænspringet mellem det hævede landskabsstrøg og det naturlige terræn.

Her er sikret biodiversitet og biologisk mangfoldighed, og man finder både blomstrende og bærproducerende planter, stauder og græsser, når man går eller cykler gennem strøget. Beplantningen fremstår i varierende højder og forskellige biotoper, der giver gode oplevelser og optimale vilkår for både mennesker og dyr.

Arkitema Nexus Landscape 04 web
Arkitema Nexus Landscape 01 web

På stien finder de forbipasserende både opholdsbænke og plinte. En bro over et regnvandsbassin fører stien videre mod det rekreative område mod vest. Vandet løber via snoede render under stien fra det høje punkt mod øst til det lavere punkt mod vest og bliver synligt, hvor stien bugter sig. Vandet transporteres, fordampes, forsinkes, genanvendes og føres til en rekreativ regnvandsbiotop med et vådt regnvandsbassin. I regnvandsbiotopen ligger kantinens terrrasser. Her er de spisende medarbejder tæt på naturen, og planter fra vådområdet får lov at stikke op imellem og flette sig ind i træterrasserne.

Arkitema Nexus Landscape 07 web
En offentlig oplevelsessti leder gennem landskabsstrøgets grønne engterrasser, der er inspirerede af asiatiske rismarker iklædt dansk engkarakter og står grønne og frodige.
Arkitema Nexus Landscape 08 web