Nexus Landskab

Ett grönt andningsutrymme mitt i den täta staden

Nexus är den nya administrativa knutpunkten för fem myndigheter och deras 2 200 anställda. Byggnationen är placerad som ett visuellt riktmärke vid infarten till centrala Köpenhamn, och är en del av den gröna kil som sträcker sig längs Kalvebod Brygge
 • Bygningsstyrelsen
  Beställare
 • A. Enggaard A/S
  Entreprenör
 • MOE A/S
  Ingenjör
 • Adress
  Carsten Niebuhrsgade, København V
 • År
  2014-2018
 • Omfattning
  6.400 m²
 • Utmärkelser
  1. pris i OPP-tävlingen 2014
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer web

Nexus är konstruerad som två byggnader ovanpå en gemensam bas, och mellan dessa två byggnader sträcker ett grönt offentligt parkstråk – en grön oas, mitt i den tättbebyggda staden. På tomten har en konstgjord terräng skapats, som utgör en del av det gröna parkstråk som börjar vid banken SEB. Tomten faller ca 4 meter från öst till väst och förmedlar därmed terrängskillnaden mellan det upphöjda landskapsstråket och den naturliga terrängen.

Här säkerställs biologisk mångfald och här upplever man både blommande och bärproducerande växter, perenner och grässorter när man går eller cyklar genom stråket. De planterade växterna förekommer i varierande höjder och olika biotoper, vilket ger fina upplevelser och optimala förhållanden för både människor och djur.

Arkitema Nexus Landscape 04 web
Arkitema Nexus Landscape 01 web

Längs stigen finns både bänkar och andra sittplatser. En gångbro ovanför en regnvattenbassäng leder stigen vidare mot rekreationsområdet i väster. Vattnet rinner via slingrande rännor under stigen från höjdpunkten i öster till den längre punkten i väster och blir synlig där stigen kröker sig. Vattnet förflyttar sig, avdunstar, försänks, återvinns och leds fram till en rekreativ regnvattenbiotop med en regnvattenbassäng. I regnvattenbiotopen ligger matsalens terrasser. Här kan medarbetarna äta lunch nära naturen, och växter från våtområdet sticker upp här och flätar sig in bland träterrasserna.

Arkitema Nexus Landscape 07 web
En offentlig upplevelsestig leder genom parkstråkets gröna och frodiga ängsterrasser som är inspirerade av asiatiska risodlingar, men som här har klätts i dansk ängskaraktär.
Arkitema Nexus Landscape 08 web