Nordbro - Tak trädgård

En social hållbar livsmiljö för studenterna

Gården fungerar som ett grönt andningsutrymme för invånarna, en studieträdgård där stora och små samhällen kan odlas
 • Danica Pension
  Beställare
 • Adress
  Borgmestervangen, København N
 • År
  2018-2019
 • Omfattning
  4000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Nordbro landskab 1 200 web
Arkitema Nordbro Photo37 Photograp Lars Just

Nordbro på Nørrebro i Köpenhamn består av ca 500 bostäder för studenter och gästforskare samt gemensamhetsutrymmen, närbutik, mindre företagslokaler för uthyrning och café. Bebyggelsen består av sex punkthus och ett höghus som erbjuder mesta möjlighet öppenhet och solljus i omgivningen. Hela bebyggelsen är sammanhängande i bottenvåningens bas som består av ingång till bostäder, parkering och butikslokaler med åtkomst från Borgmestervangen. Den här basen har samtidigt utformats som en stor gemensam innergård för de boende.

Arkitema Nordbro Landscape 08 web
Arkitema Nordbro Landscape 07 web
Arkitema Nordbro Landscape 10 web

En trappa upp har man från alla hus tillgång till en stor gemensam trädgårdsyta. Trädgården sträcker sig in mellan byggnaderna och ger plats för både privata och intima arealer samt mer öppna och större mötes- och rekreationsplatser.

Den fungerar som en grön oas för de boende, en studieträdgård där stora och små gemensamma kontakter kan odlas, vilket gör den till ett viktigt inslag i bebyggelsen för att understödja en socialt hållbar boendemiljö för studenterna.

Arkitema Nordbro Landscape 09 web

Högbäddar med gräs och markväxter fungerar som utsmyckning i takträdgården. Det hela är vackert och lättskött, och säkerställer en rik och varierad plantering och biologisk mångfald, samtidigt som det säkerställer sinnliga upplevelser och variation under hela året.

Arkitema Nordbro Landscape 05 web