Nordbro - Takhage

Et sosialt bærekraftig bomiljø for studentene

Et grønt pusterom for beboerne, en studiehage hvor store og små fellesskap kan dyrkes.
 • Danica Pension
  Klient
 • Adresse
  Borgmestervangen, København N
 • År
  2018-2019
 • Omfang
  4000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Nordbro landskab 1 200 web
Arkitema Nordbro Photo37 Photograp Lars Just

Nordbro på Nørrebro i København består av ca. 500 boliger for studenter og gjesteforskere, samt fellesfasiliteter, dagligvarebutikk, mindre næringsdriftslokaler og kafé. Bebyggelsen består av seks punkthus og ett høyhus, som har optimale sol- og utsiktsforhold. Hele bebyggelsen henger sammen i nederste etasje, som består av inngangen til boligene, parkering samt butikkarealer med adgang fra Borgmestervangen. Grunnplanet er også designet som en stor felles gårdsplass for beboerne.

Arkitema Nordbro Landscape 08 web
Arkitema Nordbro Landscape 07 web
Arkitema Nordbro Landscape 10 web

Fra 2. etasje er det tilgang til en stor felles gårdsplass fra alle husene. Gårdsplassen strekker seg inn mellom bygningene og gir plass til både private og intime oppholdsrom, samt mer åpne og større møte- og oppholdssteder. Gårdsplassen fungerer som et grønt pusterom for beboerne, en studiehage hvor store og små fellesskap kan dyrkes. Den blir dermed et viktig element i bebyggelsen for å støtte et sosialt bærekraftig bomiljø for studenter.

Arkitema Nordbro Landscape 09 web

Høye bed med gress og planter pynter takhagen. Det ser vakkert ut, det er lett å vedlikeholde, og det sikrer en rik, variert beplanting, artsmangfold og biologisk mangfold, samtidig som det sikrer sanseopplevelser og variasjon gjennom hele året.

Arkitema Nordbro Landscape 05 web