Nordbro - Gårdhave

Et socialt bæredygtigt bomiljø for de studerende

Gårdhaven fungerer som et grønt åndehul for beboerne, en studiehave, hvor store og små fællesskaber kan dyrkes
 • Danica Pension
  Bygherre
 • Adresse
  Borgmestervangen, København N
 • År
  2018-2019
 • Omfang
  4000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
Nordbro landskab 1 200 web
Arkitema Nordbro Photo37 Photograp Lars Just

Nordbro på Nørrebro består af ca. 500 boliger til studerende og gæsteforskere, samt fællesfaciliteter, dagligvarebutik, mindre erhvervslejemål og café. Bebyggelsen består af seks punkthuse og et højhus, der tilbyder mest mulig åbenhed og sollys til sine omgivelser. Hele bebyggelsen er sammenhængende i stueetagens base, som består af indgangen til boligerne, parkering samt butikslejemål med adgang fra Borgmestervangen. Basen er samtidig blevet udformet som én stor fælles gårdhave for beboerne.

Arkitema Nordbro Landscape 08 web
Arkitema Nordbro Landscape 07 web
Arkitema Nordbro Landscape 10 web

Fra 1. sal er der fra alle huse adgang til en stor fælles gårdhave. Gårdhaven strækker sig ind imellem bygningerne og giver plads til både private og intime opholdsrum, samt mere åbne og større møde- og opholdssteder.

Gårdhaven fungerer som et grønt åndehul for beboerne, en studiehave, hvor store og små fællesskaber kan dyrkes, og den bliver dermed et vigtigt element i bebyggelsen for at understøtte et socialt bæredygtigt bomiljø for de studerende.

Arkitema Nordbro Landscape 09 web

Højbede med græsser og markplanter udsmykker taghaven. Det ser smukt ud, det er nemt at holde, og så sikrer det en rig varieret beplantning, biodiversitet og biologisk mangfoldighed, ligesom det sikrer sanseoplevelser og variation hen over året.

Arkitema Nordbro Landscape 05 web