Nexus Landskap

Et grønt pusterom midt i den tette byen

Nexus er det nye administrative knutepunktet for fem offentlige etater og de 2200 medarbeiderne. Bygget er plassert som en visuell markør ved inngangen til København sentrum, og er en del av den grønne kilen som strekker seg langs Kalvebod Brygge.
 • Bygningsstyrelsen
  Klient
 • A. Enggaard A/S
  Entreprenør
 • MOE A/S
  Ingeniør
 • Adresse
  Carsten Niebuhrsgade, København V
 • År
  2014-2018
 • Omfang
  6.400 m²
 • Priser
  1. præmie i OPP-konkurrence 2014
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer web

Nexus er bygget opp som to bygninger på toppen av en felles base, og mellom disse to bygningene strekker det seg et grønt offentlig landskapsområde – et grønt pusterom midt i den tette byen. På bakken er det skapt et kunstig terreng, som er en del av den grønne landskapskilen som starter ved SEB Bank. Bakken faller ca. 4 meter fra øst til vest, og den formidler dermed terrengspranget mellom det hevede landskapsområdet og det naturlige terrenget.

Artsmangfold og biologisk mangfold er sikret her, og du finner både blomstrende og bærproduserende planter, stauder og gress når du går eller sykler gjennom området. Beplantingen fremstår i varierende høyder og forskjellige biotoper, noe som gir gode opplevelser og optimale vilkår for både mennesker og dyr.

Arkitema Nexus Landscape 04 web
Arkitema Nexus Landscape 01 web

Langs stien finnes det benker. En bro over et regnvannsbasseng fører stien videre mot rekreasjonsområdet i vest. Vannet renner via svingete grøfter under stien fra det høye punktet i øst til det lavere punktet i vest og blir synlig der stien bukter seg. Vannet transporteres, fordampes, forsinkes, gjenbrukes og føres til en rekreativ regnvannsbiotop med et vått regnvannsbasseng. I regnvannsbiotopen ligger kantinens terrasser. Her er gjestene og medarbeiderne nær naturen, og planter fra våtområdet får lov til å stikke opp mellom og flette seg inn i treterrassene.

Arkitema Nexus Landscape 07 web
En offentlig opplevelsessti fører gjennom landskapsstrøkets grønne engterrasser, som er inspirert av asiatiske rismarker ikledd dansk engkarakter og står grønne og frodige
Arkitema Nexus Landscape 08 web