Når byene vokser, blir det bygget tettere og høyere. Naturen i byene er presset, og det blir etterlatt få kvadratmeter til å oppfylle de mange krav til bruken. Vi har bruk for naturen i byen for å oppnå gode boarealer for mennesker – for å kjøle ned byrommene våre, absorbere regnvann, rense luften, produsere mat, lindre stress og for å berike livene våre med sanselige opplevelser og flotte verdier.

I Arkitema har vi mange års erfaring med å etablere levende og brukbare byrom og landskap. Våre landskapsarkitekter skaper brukbare og robuste byrom som gjør byene til et bedre sted å være gjennom fokus på bærekraft innenfor både estetikk, funksjonalitet, sosiale og miljømessige aspekter. Vi har fokus på å skape opplevelser i det offentlige rom og fremme fellesskap og trivsel, samhandling og mangfold blant innbyggere og brukere.

Slik skaper vi det moderne byrommet

I vår utforming av byrom og landskap, jobber vi med et bredt spekter av byromstyper, fra torg og parker til aktivitets- og læringslandskap, helsefremmende uterom, bynatur og klimadesign, næringslandskap, fellesarealer i boligutvikling, takhager, samt de viktige kantsonene mellom bygget og byrommet.

Arkitema Nexus Landscape 01 web
Våre byggeklosser er planter, vann, fortau og byromselementer, som sammen skaper rammene for biologisk mangfold, klimavern og rom for opphold, fellesskap og byliv.

Vi har faglig bredde, innsikt og innovasjonsstyrke til å løse urbaniseringens store utfordringer med klimatilpasning, biologisk mangfold, mobilitet, boligsosiale spørsmål og byers levedyktighet. Teamet består av 40-50 arkitekter og landskapsarkitekter, bydesignere og lokale planleggere. Vårt samarbeid på tvers av kontorene i Sverige, Norge og Danmark gir tilgang til enda bredere kunnskap og praktisk erfaring, med bl.a. økosystemtjenester og sosial bærekraft. I tillegg har vi gjennom COWI tilgang til ytterligere spisskompetanse og analyseverktøy som kan sikre bærekraftige løsninger basert på et høyt kunnskapsnivå.

Ved å trekke på teamets enorme kunnskap og erfaring, sikrer vi at alle landskapsprosjekter leveres i høy kvalitet. Gjennom godt samarbeid og utvikling kan vi derfor hjelpe med bl.a. skjerming, landskapsanalyse, konseptutvikling, programmering, designmanualer, anleggsplaner, planlegging, byggeteknikk, anbud, kvalitetssikring, byggeledelse, faglig tilsyn, pleieplaner og saks- og økonomistyring gjennom hele prosessen.

Vi utvikler landskapsdesign over alt

Landskap er byrom er rundt oss og derfor er det viktig å ta oppgaven med å skape rom på alvor, og se for seg dem fra starten av ethvert prosjekt. Derfor er spekteret av prosjekter vi har jobbet med svært omfattende, da vi jobber på tvers av skalanivåer, fra store strategiske utviklingsprosjekter som Lynetteholmen, Sluseholmen og Nærheden, til hverdagsgrønne utemiljøer i f.eks. det utsatte boligområdet Rosenhøj, klimatilpasning på Risvangen i Aarhus og takhagen til studentene på Nordbro på Nørrebro.

I Byrom og landskap jobber vi kontinuerlig med et bredt spekter av prosjekter innenfor bl.a.: