Marienlyst

Udviklingsplan for nyt byområde i Aarhus N

Mellem Skejby og Tilst ved Aarhus skal en ny bydel med fokus på livskvalitet og tryghed vokse op over de kommende år. Området vil få fokus på mangfoldighed og danne rammerne for et værdifuldt miljø for både beboere og besøgende. En naturbydel, hvis karakter vil spænde fra fortættede byrum til klyngebebyggelser og fritliggende boligområder.
 • Aarhus Kommune og Stadt A/S
  Bygherre
 • Adresse
  Marienlyst, Aarhus N
 • År
  2020 -
 • Omfang
  Ca. 700.000 m² grundareal, ca. 300.000 m² boligbebyggelse
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema Marienlyst 02 web

Den nye bydel Marienlyst ligger i en grøn korridor omgivet af eng og skov mellem Tilst mod vest, Skejby og Universitetshospitalet mod øst. Visionen bag bydelen er at udvikle en udpræget naturbydel, som bidrager med stor livskvalitet og tryghed i dagligdagen. Et inspirerende sted, som danner rammerne for udvikling af mangfoldige og meningsfulde fællesskaber og aktiviteter. Her skal være samspil på alle niveauer, fra den store bydel til det helt nære, hvor man kender sine naboer, danner tætte naboskaber og stærke lokale identiteter og tilhørsforhold.

Arkitema Marienlyst 03 web

Området skal opbygges med fokus på at skabe flere fællesskaber med egen identitet. Her vil klynger formes med afsæt i de enkelte beboeres behov og ønsker og med mulighed for udvikling af fælles interesser. Fællesskaber, som det eksempelvis ses i mindre landsbysamfund med forsamlingshuse/kvartershuse, fælles gårdrum og udearealer, der bruges som en forlængelse af stuen, et ekstra hobbyrum/værksted, et væksthus for alle generationer eller andet. Steder, hvor mennesker mødes uformelt, planlagt eller tilfældigt og modtager og bidrager til et levende miljø.

Arkitema Marienlyst 04 web

Som en naturbydel vil der være stor fokus på at inkorporere bæredygtige elementer i såvel boliger som fællesfunktioner og udearealer. Således vil vandveje, grønne korridorer og lunde skabe grobund for en rig biodiversitet, mens der lægges op til en høj grad af bæredygtige materialer og tankegang.

Billedtekst: De mange planlagte rumligheder og funktioner kommer til at danne grobund for fællesskaber med forskelligartede formål.

Arkitema Marienlyst 05 web