Marienlyst

Utvecklingsplan för nytt stadsområde i Århus N

Mellan Skejby och Tilst nära Århus kommer en ny stadsdel med fokus på livskvalitet och trygghet att växa fram under de kommande åren. Området ska fokusera på mångfald och lägga grunden för en värdefull miljö för både boende och besökare. Ett naturligt landskap vars karaktär kommer att variera från täta stadsmiljöer till kluster av grannskap och fristående bostadsområden
 • Aarhus Kommune og Stadt A/S
  Klient
 • Adress
  Marienlyst, Aarhus N
 • År
  2020 -
 • Omfång
  Ca. 700.000 m² grundareal, ca. 300.000 m² boligbebyggelse
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Marienlyst 02 web

Den nya stadsdelen Marienlyst ligger i en grön korridor omgiven av ängar och skog mellan Tilst i väster, Skejby och universitetssjukhuset i öster. Visionen bakom stadsdelen är att utveckla en särpräglad naturstadsdel som bidrar till hög livskvalitet och trygghet i vardagen. En inspirerande plats som lägger grunden för utveckling av olika och meningsfulla samhällen och aktiviteter. Här ska det finnas ett samspel på alla nivåer, från den stora stadsdelen till det närliggande, där människor känner sina grannar, skapar nära grannrelationer och starka lokala identiteter och känslan av tillhörighet.

Arkitema Marienlyst 03 web

Stadsdelen kommer att byggas med fokus på att skapa fler samhällen med en egen identitet. Här kommer kluster att bildas utifrån de enskilda invånarnas behov och önskemål och med möjlighet att utveckla gemensamma intressen. Samhällen, som de man ser till exempel i mindre bysamhällen med hembygdsgårdar/kvartershus, gemensamma innergårdar och uteplatser som används som en förlängning av vardagsrummet, ett extra hobbyrum/verkstad, ett växthus för alla generationer eller något annat. Platser där människor träffas informellt, planerat eller av en slump och tar emot och bidrar till en livsmiljö.

Arkitema Marienlyst 04 web

Som naturstadsdel kommer det att vara stort fokus på att införliva hållbara element i bostäder, gemensamma funktioner och utomhusområden. Till exempel kommer vattenvägar, gröna korridorer och lundar att utgöra en grogrund för en rik biologisk mångfald, samtidigt som de gynnar en hög grad av hållbara material och hållbart tänkande.

Bildtext: De många planerade utrymmena och funktionerna kommer att utgöra grunden för samhällen med olika ändamål.

Arkitema Marienlyst 05 web