Scherfigs Have

Ett visionärt bostadsprojekt

På en vacker plats mellan Svanemøllen och Hellerup har nya bostäder uppförts ända ner mot stranden. Projektet visar respekt för den naturliga och vackra omgivningen och öppnar upp området för användning samtidigt som de boende får avskildhet. Ett utmanande uppdrag i ett speciellt läge.
 • Freja Ejendomme
  Beställare
 • PenSam
  Beställare
 • Allan Klug
  Beställare
 • Adress
  Scherfigsvej, København
 • Omfattning
  100 bostäder, totalt 14830 m²
 • År
  2014 - 2020
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Scherfigs Have är ett visionärt bostadsprojekt som vill mer än att bara leverera exklusiva och attraktiva bostäder. Området kopplas ihop via en landskapsstig som förbinder Strandvejen med strandpromenaden där man kan gå genom trädgården med näsan riktad mot havet. Från såväl bostäder som utomhusytor är utsikten, trädgården och vattnet i centrum.

Alla bostäder är uppförda i mörkt tegel och med en motsvarande mörk fog, med anspråkslösa gavlar och inskjutna balkonger som ger skyddade uterum med panoramautsikt.

Arkitema Scherfigs Have Photo Niels Nygaard 11 web

I söder ligger Strandvillorna som anpassar sig efter den omgivande villabebyggelsen. Strandvillorna har sluttande tak och stora glaspartier som släpper in ljuset och säkerställer en vacker utsikt mot Svanemøllebugten och Öresund. De här villorna har ett enkelt uttryck med exklusiva material och avspeglar därmed tonen hos de befintliga villorna.

Arkitema Scherfigs Have Photo Niels Nygaard 04 web

I de högre utsiktsbostäderna i norr har byggnaderna anpassats i höjd efter platsens befintliga bebyggelse. Utsiktsbostäderna har samma optimala sol- och utsiktsförhållanden som Strandvillorna. Här har fasaderna djupa, privata balkonger som trappar ner och skapar dynamik i fasaden. För att understryka trädgårdsprägeln och den inbjudande känslan, är all parkering placerad under husen.

Arkitema Scherfigs Have Photo Niels Nygaard 16 web