Marienlyst

Utviklingsplan for nytt boligområde i Aarhus N

Mellom Skejby og Tilst ved Aarhus skal en ny bydel med fokus på livskvalitet og trygghet vokse opp i de kommende årene. Området vil få fokus på mangfold og danne rammene for et verdifullt miljø for både beboere og besøkende. En naturbydel, hvis karakter vil spenne fra fortettede byrom til klyngebebyggelser og frittliggende boligområder.
 • Aarhus Kommune og Stadt A/S
  Klient
 • Adresse
  Marienlyst, Aarhus N
 • År
  2020 -
 • Omfang
  Ca. 700.000 m² grundareal, ca. 300.000 m² boligbebyggelse
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Marienlyst 02 web

Den nye bydelen Marienlyst ligger i en grønn korridor omgitt av eng og skog mellom Tilst mot vest, Skejby og Universitetshospitalet mot øst. Visjonen bak bydelen er å utvikle en utpreget naturbydel, som bidrar med stor livskvalitet og trygghet i hverdagen. Et inspirerende sted, som danner rammene for utvikling av mangfoldige og meningsfulle fellesskap og aktiviteter. Her skal være samspill på alle nivåer, fra den store bydelen til det helt nære, der man kjenner sine naboer, danner tette naboforhold og sterk lokal identitet og tilhørighet.

Arkitema Marienlyst 03 web

Området skal bygges opp med fokus på å skape flere fellesskap med egen identitet. Her vil klynger formes basert på de enkelte beboeres behov og ønsker, og med mulighet for utvikling av felles interesser. Fellesskap som for eksempel ses i mindre landsbysamfunn med forsamlingshus/nabolagshus, felles gårdsrom og utearealer, som brukes som en forlengelse av studien, et ekstra hobbyrom/verksted, et veksthus for alle generasjoner, eller annet. Steder der mennesker møtes uformelt, planlagt eller tilfeldig, og mottar og bidrar til et levende miljø.

Arkitema Marienlyst 04 web

Som en naturbydel vil det være stort fokus på å innlemme bærekraftige elementer i boliger i tillegg til fellesfunksjoner og utearealer. Dermed vil vannveier, grønne korridorer og lunder skape grobunn for et rikt biologisk mangfold, mens det legges opp til en høy grad av bærekraftig materiale og tankegang.

Bildetekst: De mange planlagte arealer og funksjoner kommer til å danne grobunn for fellesskap med forskjelligartede formål.

Arkitema Marienlyst 05 web