Lynetteholm

Etablering af en ny ø øst for København

I oktober 2018 indgik den daværende regering og Københavns Kommune en principaftale om Lynetteholm. Aftalen beskriver, at parterne i fællesskab ønsker at anlægge en ny holm, der på længere sigt kan udvikles til en ny, attraktiv bydel. Lynetteholm vil samtidig være et væsentligt element i klimasikringen af København og sikre byen mod stormflod fra nord.
 • By & Havn
  Bygherre
 • COWI & Tredje Natur
  Arkitektpartner
 • COWI & Tredje Natur
  Landskabspartner
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Københavns havn
 • År
  2020 - 2070
 • Omfang
  275 ha
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
Arkitema Lynetteholm Skovbrynet web

Lynetteholm indskriver sig i en lang historie af byudvikling og landindvinding, som har præget København siden byens anlæggelse. Det er ambitionen, at Lynetteholm vil fremstå som en naturlig udvidelse og vise en ny retning for klimasikring, der bidrager til byens blå og grønne tilbud. I stedet for at se på behovet for klima- og stormflodssikring som et enkeltstående projekt, sammentænker Lynetteholm klimasikring med byudvikling og rummer en unik mulighed for at løse byens klima- og stormflodssikring med en naturbaseret tilgang, der samtidig skaber nye bymæssige kvaliteter.

Den naturbaserede klimasikring er en ”både og”-løsning. Ved at integrere klimasikringen i et grønt kystlandskab sikres byen mod oversvømmelse og skaber samtidig adgang til vandet og nye store, grønne områder til glæde for den fremtidige bydel samt resten af byen.

Arkitema Lynetteholm 09 1200x900px
Lynetteholm har potentiale til at blive et internationalt pejlemærke for, hvordan man skaber klimatilpasset og bæredygtig byudvikling.

Hovedgrebet og udformningen af Lynetteholm tager udgangspunkt i behovet for en ny, såkaldt, fortificering af København, hvor hovedstaden gennem århundreder har bygget ringværn mod fjender, så vil holmen fremstå som den tredje byring, der beskytter byen mod klimaforandringer. Med respekt for den eksisterende kontekst, sigtelinjer og vandrummet udpeger vi de vigtigste kanter og punkter i og omkring havnens udløb.

Lynetteholm skal håndtere en række vigtige udfordringer og potentialer for det fremtidige København, hvor byudvikling, byliv, funktioner, tid, økonomi og natur tænkes sammen i en multidisciplinær tilgang. For at sikre at de ovenstående potentialer for holmen indfries, anvendes FN’s Verdensmål til at udpege og konkretisere ambitioner og målsætninger for Københavns nye bydel.

Arkitema Lynetteholm 04
Arkitema Lynetteholm 05

Projektet udarbejdes løbende i tæt dialog med de mange interessenter i Københavns byudvikling, samt med inddragelse af eksperter inden for flere relevante discipliner. I tæt samarbejde med COWI og Tredje Natur, udarbejder vi de overordnede planer og udlægningen af Lynetteholm, som vil være fuldt udbygget i 2070.

Arkitema Lynetteholm 07 slider
Arkitema Lynetteholm 06 slider
Arkitema Lynetteholm 10