För att möta framtidens energibehov behövs nya och hållbara energianläggningar, oavsett om det handlar om batterifabriker eller produktion av gröna bränslen. Anläggningarna är ofta stora för att maximera effektivitet och produktivitet, och med genomtänkt design ser vi till att helheten blir mer än summan av delarna.

Vi gör energiarkitektur både effektiv och vacker

Det är inte bara bostäder, torg och kontor som påverkar vår omgivning. Våra produktionsanläggningar påverkar också våra liv och miljöer. Ofta måste energianläggningen placeras på en specifik plats för att säkerställa produktion eller logistik. Därför är det viktigt att utforma en anläggning så att både de som arbetar där och de som bor runt omkring upplever ett ökat värde i den miljö där anläggningen är belägen.

Megaton3
Det finns ingen motsättning mellan tung industri och vackert utformad arkitektur

Krav på arbetsmiljö, säkerhet, logistik och produktion är bra utgångspunkter för god arkitektur. Och med ett bra samarbete mellan byggaktör, entreprenör och arkitekt blir slutresultatet ännu bättre.

Med genomtänkt design kan en energianläggning bli ett landmärke, en destination, ett varumärke eller helt enkelt en transparent presentation av företaget. Genom innovativ design kan arkitekturen säkerställa att anläggningens primära verksamhet lyfts fram och visar dess värdefulla bidrag till vårt gemensamma samhälle.

Hållbar expertis för komplexa energiprojekt

Arkitema, i nära samarbete med COWI, kan tillhandahålla all den expertis som krävs för komplexa energiprojekt, ofta under ovanliga förhållanden som till havs, på klippöar eller nära städer. Detta kan leda till komplicerade och ibland motstridiga krav som beror på bland annat miljö, logistik, säkerhet, produktionseffektivitet och arbetsmiljö.

Arkitema Megaton 01 Illustration COWI and Arkitema

Vår arkitektur ska uppfylla nuvarande behov, men också möjliggöra ombyggnad och expansion när verksamheten växer eller syftet förändras.

En del av den gröna omställningen

Om vi ska kunna nå klimatmålen är det viktigt att vi har energianläggningar som hjälper oss med den gröna omställningen, men som också är hållbara i sig själva. I dessa projekt arbetar vi naturligtvis för att minska avtrycket på både klimatet och den lokala miljön och använder våra digitala verktyg för att skapa en transparent process.

Vi har lång erfarenhet av brukarmedverkan och medborgardialog i olika typer av projekt, och vi tillämpar livscykelanalyser i de tidiga faserna för att säkerställa de mest optimala minskningarna av klimatavtrycket.

Det är Arkitemas uttalade strategi att endast arbeta med projekt som hjälper våra kunder och uppdragsgivare mot en fossilfri framtid.

Kontakt

  • Karl Axel Johannesson 800X600
    Karl Axel Johannesson
    Affärsområdeschef Commercial & Private, Partner, Arkitekt SAR/MSA
    Telefon: +46 70 783 04 01