For å imøtekomme fremtidens energibehov, er det bruk for nye og bærekraftige energianlegg, enten det er batterifabrikker eller produksjon av grønt drivstoff. Anleggene er ofte store for å maksimere effektiviteten og produktiviteten, og med en gjennomtenkt design sikrer vi at helheten er mer enn summen av de enkelte delene.

Vi gjør energiarkitektur både effektiv og pen

Det er ikke kun boliger, arealer og kontorer, som påvirker våre omgivelser. Våre produksjonssteder påvirker også våre liv. Energianlegget skal ofte plasseres på et bestemt sted for å sikre produksjonen eller logistikken. Derfor er det viktig å designe et anlegg så både de som jobber der, og de som bor omkring det, opplever økt verdi i miljøet der anlegget er plassert.

Megaton3
Det er ingen motsetning mellom tung industri og flott designet arkitektur

Krav til arbeidsmiljø, sikkerhet, logistikk og produksjon er gode utgangspunkter for god arkitektur. Og med et godt samarbeid mellom byggherre, entreprenør og arkitekt, blir det endelige resultatet enda bedre.

Med en gjennomtenkt design kan et energianlegg bli et landemerke, en destinasjon, en merkevare eller bare en transparent presentasjon av virksomheten. Gjennom innovativ design kan arkitekturen sikre at anleggets primære aktivitet vises frem og forteller om dens verdifulle bidrag til vårt felles samfunn.

Bærekraftig ekspertise til komplekse energiprosjekter

I tett samarbeid med COWI kan Arkitema levere all den ekspertise som kreves av komplekse energiprosjekter, ofte under usedvanlige forhold, for eksempel på havet, på klippeøyer eller tett på byer. Dette kan føre til kompliserte og noen ganger motstridende krav avhengig av miljø, logistikk, sikkerhet, produksjonseffektivitet og arbeidsmiljø, for bare å nevne noen.

Arkitema Megaton 01 Illustration COWI and Arkitema

Vår arkitektur sikrer både dagens behov, men vil også åpne for ombygging og utvidelse etter hvert som selskapet vokser eller formålet endres.

En del av den grønne omstillingen

Skal vi nå klimamålene, er det viktig at vi får energianlegg som hjelper oss med den grønne omstillingen, men som også er bærekraftige i seg selv. I disse prosjektene jobber vi naturligvis for å redusere fotavtrykket for både klima og nærmiljø, og bruker våre digitale verktøy for å skape en transparent prosess.

Vi har lang erfaring med brukerinvolvering og dialog med innbygger i ulike typer prosjekter, på samme måte som vi bruker livsløpsanalyser i de tidlige faser for å sikre mest mulig optimale reduksjoner i klimaavtrykket.

Det er Arkitemas uttalte strategi å kun jobbe med oppgaver som hjelper våre kunder og oppdragsgivere mot en fossilfri fremtid.