Megaton

Nytt Power-to-X-anlegg på over én million tonn grønt drivstoff årlig

En av verdens største energiparker skal etableres på Vestjylland, der Danmarks ambisjoner for grønn omstilling blir til virkelighet. Det store anlegget skal både produsere grønt drivstoff og gi noe tilbake til lokalsamfunnet i og rundt Tarm.
 • Green Go Energy i samarbeid med Ringkøbing-Skjern kommune
  Klient
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Ringkøbing-Skjern kommune
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Megaton 03 Illustration COWI and Arkitema

Prosjektutvikleren GreenGo Energy samarbeider med Ringkøbing-Skjern kommune i utviklingen av Megaton, som vil bli blant verdens største energiparker og Power-to-X-anlegg (PtX), basert på fornybar, hybrid sol- og vindenergi på 4 GW og et elektrolyseanlegg på 2 GW.

Arkitema har samarbeidet tett med COWI i en dynamisk prosess for å utarbeide designforslaget for Megaton. I tillegg har vi utviklet en planløsning og hatt løpende dialog med COWI rundt hva vi må ta høyde for når det gjelder et slikt anlegg.

Megaton vil dekke et område på 4000 hektar øst for Tarm i Ringkøbing-Skjern kommune. Store mengder grønn strøm skal produsere over én million tonn grønnere drivstoff hvert år ved hjelp av elektrolyse og kjente kjemiske prosesser. Denne konverteringen fra grønn strøm til grønt drivstoff kalles med en fellesbetegnelse Power-to-X.

Bærekraft har vært i fokus fra starten

Alt i anlegget er komplekst, og de fleste komponentene består av strukturer som skal være åpne mot det fri. I et bærekraftperspektiv innebærer det at fabrikken ikke blir pakket inn i flotte fasader, det er rett og slett ikke en funksjonell eller bærekraftig løsning for et slikt bygg.

I stedet er fabrikkdelen en separat enhet, men omgitt av fleksible landskapsgrep. I forbindelse med etableringen av Megaton blir mest mulig overskuddsjord brukt til å skape et bølgende og attraktivt bakkelandskap i varierende høyder rundt det nye Power-to-X-anlegget, et såkalt «PtX-atoll», som har som formål å fremme biodiversitet og skape et vakkert «forteppe» til området.

Vi har jobbet på en arkitektonisk måte med elementene som er synlige for omgivelsene. Destillasjonstårnene blir for eksempel utformet med ensartede strukturer, slik at de står som likeverdige elementer i landskapet.

Som en del av Megaton har Arkitema også jobbet med administrasjonsbygningen, som skal ligge ved inngangen til anlegget.


Det forventes 300-500 permanente arbeidsplasser i forbindelse med energiparken, knyttet til produksjon av fornybar energi og tilknyttede virksomheter i nærområdene

Megaton vil ifølge planen bli blant verdens største integrerte energiparker innen 2030.

Arkitema Megaton 01 Illustration COWI and Arkitema