Megaton

Nyt Power to X anlæg til over 1 million ton grønne brændsler årligt

En af verdens største energiparker skal etableres i Vestjylland, hvor Danmarks ambitioner om grøn omstilling bliver til virkelighed. Det store anlæg skal både producere grønt brændstof og give noget tilbage til lokalsamfundet i og omkring Tarm.
 • Green Go Energy, samarbejde med Ringkøbing-skjern kommune
  Bygherre
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Ringkøbing-Skjern Kommune
 • År
  2023-2029
 • Omfang
  250.0000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema Megaton 03 Illustration COWI and Arkitema

Projektudvikleren GreenGo Energy samarbejder med Ringkøbing-Skjern Kommune i udviklingen af Megaton, én af verdens største energiparker og Power-to-X-anlæg (PtX), baseret på 4GW vedvarende hybrid sol- og vindenergi og et 2GW stort elektrolyseanlæg.

Arkitema har i tæt samarbejde og i en dynamisk proces med COWI udarbejdet designforslaget for Megaton. Derudover har vi udviklet en plandisponering og samtidig haft løbende dialog med COWI omkring, hvad der skal tages højde for i et sådan anlæg.

Megaton placeres over et område på 4.000 hektarer øst for Tarm i Ringkøbing-Skjern Kommune. Store mængder grøn strøm skal via elektrolyse og kendte kemiske processer producere over én million ton grønnere brændstoffer årligt. Denne konvertering fra grøn strøm til grønne brændstoffer kaldes med én samlet betegnelse Power-to-X.

Bæredygtighed har været indtænkt fra start

Alt i anlægget er komplekst, og de fleste komponenter består af strukturer, som skal være åbent til det fri. I et bæredygtigt perspektiv betyder det, at fabrikken ikke pakkes ind i flotte facader, det er ganske enkelt ikke en funktionel eller en bæredygtig tilgang i et sådant byggeri. I stedet er fabriksdelen en enhed for sig, men med et fleksibelt landskabsgreb omkring.

Mest mulig overskudsjord i forbindelse med etableringen af Megaton bliver anvendt til at skabe et bølgende og attraktivt bakkelandskab i varierende højder omkring det nye Power-to-X anlæg, et såkaldt ”PtX-atol”, der har til formål at fremme biodiversiteten og skabe et smukt "fortæppe" til området.

Der er arbejdet arkitektonisk med de elementer, som er synlige for omgivelserne. Her skabes destillationstårnene, blandt andet, med ensartet strukturer, så de står som ligeværdige elementer i landskabet.

Som en del af Megaton har Arkitema også arbejdet med administrationsbygningen, der placeres ved indgangen til anlægget.

Der forventes skabt 300-500 permanente arbejdspladser i forbindelse med energiparken, den tilknyttede produktion af vedvarende energi og i de afledte virksomheder i nærområderne

Megaton vil ifølge planen blive blandt verdens største integrerede energiparker inden 2030.

Arkitema Megaton 01 Illustration COWI and Arkitema