Megaton

Ny Power-to-X-anläggning för över 1 miljon ton gröna bränslen per år

En av världens största energiparker ska uppföras i Västjylland, där Danmarks ambitioner om grön omställning kommer att förverkligas. Den stora anläggningen ska både producera grönt bränsle och ge något tillbaka till det lokala samhället i och omkring Tarm.
 • Green Go Energy i samarbete med Ringkøbing-skjerns kommun
  Klient
 • COWI
  Ingenjör
 • Adress
  Ringkøbing-Skjerns kommun
 • År
  2023-2029
 • Omfång
  250 0000 kvadratmeter
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Megaton 03 Illustration COWI and Arkitema

Projektutvecklaren GreenGo Energy samarbetar med Ringkøbing-Skjerns kommun i utvecklingen av Megaton, en av världens största energiparker och Power-to-X-anläggningar (PtX), baserad på 4GW förnybar hybrid sol- och vindenergi och en 2GW elektrolysanläggning.

Arkitema utarbetade designförslaget för Megaton i nära samarbete och i en dynamisk process med COWI. Dessutom har vi tagit fram en planritning och samtidigt haft en löpande dialog med COWI om vad som behöver tas hänsyn till i en sådan anläggning.

Megaton kommer att placeras på ett 4 000 hektar stort område öster om Tarm i Ringkøbing-Skjerns kommun. Stora mängder grön el kommer att producera över en miljon ton grönare bränslen per år genom elektrolys och kända kemiska processer. Denna omvandling från grön el till gröna bränslen kallas gemensamt för Power-to-X.

Hållbarhet har varit med i bilden redan från början

Allt i anläggningen är komplext och de flesta komponenterna består av strukturer som ska vara öppna ut mot det fria. Ur ett hållbarhetsperspektiv innebär detta att fabriken inte döljs bakom vackra fasader, vilket helt enkelt inte är en funktionell eller hållbar strategi i ett sådant bygge.

Istället är fabriksdelen en separat enhet, men med en flexibel landskapsarkitektur runt omkring. Så mycket överskottsjord som möjligt från Megaton-bygget kommer att användas för att skapa ett böljande och attraktivt kuperat landskap med varierande höjder runt den nya Power-to-X-anläggningen, en så kallad ”PtX-atoll”, som syftar till att främja biologisk mångfald och skapa en vacker ”matta” för området.

Det arkitektoniska arbetet har utförts med de element som är synliga för omgivningen. Här har bland annat destillationstornen skapats med enhetliga strukturer så att de står som likvärdiga element i landskapet.

Som en del av Megaton har Arkitema också arbetat med administrationsbyggnaden, som ligger vid ingången till anläggningen.

300-500 permanenta arbetsplatser förväntas skapas i samband med energiparken, den tillhörande produktionen av förnybar energi och i avknoppningsföretagen i de angränsande områdena.

Enligt planen ska Megaton vara en av världens största integrerade energiparker år 2030.

Arkitema Megaton 01 Illustration COWI and Arkitema