Linak II

Modern fabrik och kontorsfaciliteter i en och samma byggnad

På Als har produktionsbolaget Linak huvudkontor och produktion i det kuperade landskapet. Efter att Arkitema ritat en ny cirkulär huvudbyggnad till Linak 2002 återkom företaget 2014 och ville ha en kombinerad kontors- och fabriksbyggnad, och då var det naturligt att ta fram en design som matchade byggnaden från 2002.
 • Linak
  Beställare
 • Sloth Møller A/S
  Ingenjör
 • Hoffmann A/S
  Entreprenör
 • Adress
  Smedevænget 8, Guderup, Als
 • År
  2015 - 2017
 • Omfattning
  14.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema

Tillsammans bildar de två byggnaderna i landskapet en industriell skulpturpark, vilket ger de förbipasserande en visuell upplevelse. Den cirkulära formen gör att byggnaden skiljer sig från klassiska företagsbyggnader och anpassar sig samtidigt till en organisation som önskar en arkitektur som speglar deras cirkulära organisationsdiagram med produktionsledaren placerad i organisationens centrum.

Arkitema Linak II Photo Niels Nygaard 13 web
Arkitema Linak II Photo Niels Nygaard 12 web

För att understryka byggnadens skulpturala kvaliteter har nedervåningen försetts med en transparent glasfasad som gör att byggnaden ser ut att sväva, och som utgör en fin kontrast till det mörka teglet på den andra våningens fasad. Högst upp öppnar byggnaden upp sig i en takträdgård som ger enkel tillgång till gröna uterum.

Huvudingången är placerad i sydlig riktning och har en samlande och central placering i förhållande till hela fabriksområdet. Samtidigt har det skapats en ny infart till området, där den tunga trafiken leds bakom de två cirkulära byggnaderna och därmed förbättrar infrastrukturen till och från området.

Arkitema Linak II Photo Niels Nygaard 15 web
För att understryka byggnadens skulpturala kvaliteter har nedervåningen försetts med en transparent glasfasad som gör att byggnaden ser ut att sväva.

Linak II rymmer en 14 000 m² stor administrations- och produktionsbyggnad i två våningar samt ett källarplan med omklädningsrum. På bottenvåningen finns produktion och produktionskontor i ett rum med dubbel höjd, där matsalen ligger på ett inskjutet etage med utsikt över produktionen, medan det på övriga två våningar finns kontor, mötesrum och en konferenssal.

Arkitema Linak II Photo Niels Nygaard 14 web

Vi har i ett nära samarbete med byggherren skapat ramarna för en modern och flexibel kontorsmiljö vilken ger möjlighet till en mängd olika kontorstyper som fördelar sig logiskt i huset och som utgör attraktiva arbetsplatser med en fantastisk utsikt över landskapet.

Arkitema Linak II Photo Niels Nygaard web