Ryaverket

Prisvinnande med skogen som närvarande element

För att möta nya utsläppsvillkor har Gryaab utökat sin reningskapacitet med en ny skivfilteranläggning vid Ryaverket i Göteborg. Anläggningen är Nordens största reningsverk och hanterar 4 000 liter vatten varje sekund. Anläggningen vann det prestigefyllda Kasper Salin-priset.
 • Gryaab AB, Göteborgs Stad
  Beställare
 • År
  2006-2010
 • Omfattning
  2700 m2 BTA
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
 • Utmärkelser
  Kasper Salin-priset 2010, European Steel Award 2011, Stålbyggnadspriset 2011, Helge Zimdals Pris 2011, Per & Alma Olssons Fonds Pris 2011, Vattenpriset 2011
Gryaab 064 web

Den nya skivfilterbyggnaden innehåller två stora hallar för 40 så kallade skivfilter. Mellan hallarna ligger en central del med driftslokaler samt ett visningsrum, som är utformat för guidade turer. Rummet innefattar en konstnärligt formad utloppsdel av konstnären Pål Svensson.

Skivfilterbyggnad 38 web
Byggnaden bjuder in skogen och smälter trots sin storlek in i det omgivande landskapet

Idén var att utforma en transparent, genomsiktlig kropp som tillsynes svävande lägger sig som avslutning på reningsbassängerna, i fonden mot Rya Skog. Den skulle ha formen av den rena vattendroppen innan den brister. Känslan av Rya Skog ska vara påtaglig såväl inne som utanför byggnaden. Mörka, tunga material kontrasterar mot lätta, ljusa. Svarta klinkerplattor och en mörkgrön betongvägg möter glas och genomsiktlighet.

Skivfilterbyggnad 34 web

Sagt om projektet

 • Skivfilteranläggningen har den formmässiga skärpa och arkitektoniska klarhet som man ibland kan finna i kategorin storskaliga industribyggnader. Av en gängse kommunal verksamhet har gjorts en öppen demonstrationsanläggning som tydligt annonserar sig mot omgivningen och låter den omgivande skogen närvara i anläggningen.
  — Juryn, Kasper Salin-priset