Piren 2

Rektangulär byggnad som är allt annat än fyrkantig

Den här säregna kontorsbyggnaden markerar infarten till Lindholmspiren i Göteborg och är ett synligt riktmärke i området.
 • Skanska Fastigheter Göteborg AB
  Beställare
 • År
  2012-2017
 • Omfattning
  ca 9700 m2 BTA
 • Certificering
  LEED Guld
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
Piren2 22

Tomtens placering, i korsningen mellan Lindholmsallén och Lindholmspiren ger kontorsbyggnaden, PIREN2, ett tydligt och välannonserat läge på Lindholmen. Byggnaden är med sin utstickande nordliga front ett riktmärke utefter Lindholmsallén och märker ut den viktiga infarten till Lindholmspiren. Kontorshuset syns och är en självklar riktpunkt för besökande och förbipasserande.

Piren2 11

Kontorshuset är i åtta våningar med översta våningen indragen med terrass mot väster. Den rektangulära byggnaden utformas med rundade hörn. Detta för att möta det närliggande hotellets rundning samt för att i det viktiga läget mot Lindholmsallén
skapa ett karakteristisk tornliknade utseende.

Piren2 05
Piren2 16

Fasadmaterialet inspireras av den traditionella tegelarkitekturen i de omgivande gamla varvsbyggnaderna, men omformat i en modernare tolkning. Entré Lindholmen är tillverkat av prefabricerade tegel/betongelement där tegelfasaden är en blandning av mörkrött och brunt blandat med ljusgula/ljusa nyanser. Dagsljus, släpljus i skymningen och artificiell belysning skapar med reflektion en föränderlig och spännande fasad.

Piren2 09