På Arkitema har vi ett stort och kompetent team av arkitekter, byggnadskonstruktörer och landskapsarkitekter som är specialiserade på att arbeta inom industribranschen. Här arbetar vi i nära samarbete med byggaktörer, samarbetspartners och ingenjörer för att utveckla skräddarsydda lösningar för industrin med fokus på säkerhet, välbefinnande och produktivitet.

De allra flesta industribyggnader har sin egen unika utgångspunkt och måste anpassas för ett mycket specifikt och exakt ändamål. Därför är det viktigt att projektutvecklingen alltid sker i mycket nära samarbete med byggaktörens organisation, specifika intressenter och projektets ingenjörer. Detta säkerställer att byggnaden och omgivande utomhusområden stöder optimerad produktion i största möjliga utsträckning. I de inledande faserna arbetar vi därför i stor utsträckning med övergripande planering av projektet och utformning av människo- och processflöden i byggnaden.

Vi har erfarenhet från ett brett spektrum av genomförda projekt hemma och utomlands och vet att produktionsflöde och logistik är avgörande. Samtidigt vet vi också att det måste skapas bra tillhörande administrationskontor, matsalar och andra personalutrymmen för att säkerställa effektivitet och en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

Swedish Match 08

Helhetslösningar för industrin

När vi inleder ett samarbete för att skapa ett industriprojekt utgår vi alltid från kundens unika behov och definierar framgångskriterierna för det specifika projektet i ett tidigt skede. Vårt erfarna team för en konstruktiv och öppen dialog om önskemålen, och tillsammans med kunden skapar vi en plan för bästa möjliga utformning och genomförande av projektet.

Vi fokuserar på att skapa estetisk och användbar arkitektur som möjliggör robusta, flexibla och långvariga lösningar samtidigt som vi säkerställer en god arbetsmiljö och drift. Samtidigt visar erfarenheten att fler industribyggnader med tiden behöver anpassas eller byggas ut, varför vi har god erfarenhet av att arbeta med modularitet och möjligheter till stegvisa utbyggnader.

Vi designar många byggnader för industrin och använder oss av Arkitemas erfarenhet av kontorsbyggnader, vårdbyggnader eller landskapsarkitektur när det behövs. På så sätt säkerställer vi alltid att arkitekturen stöder organisationens framgång.

Skivfilterbyggnad 34 web
Vi har erfarenhet från ett brett spektrum av genomförda projekt hemma och utomlands och vet att produktionsflöde och logistik är avgörande.

Skarpt fokus genom hela processen

Vi arbetar med funktionell, hållbar och estetisk design från den första idén och genom alla faser av en industribyggnation. Därför har vi stor erfarenhet av design i alla faser, från inledande programmering och skisser till anbudsunderlag och projektering. Arkitemas erfarna byggledare och rådgivare till byggaktörer kan också bidra till att säkerställa en hög standard i genomförandet av ett projekt och därmed säkerställa ett framgångsrikt resultat.

Eftersom vi ofta arbetar som totalentreprenörer i våra projekt är vi vana vid att föra dialog med myndigheter och få tillstånd samt att utföra tillsyn, projektuppföljning mm. under byggfasen, och vi arbetar sömlöst med ingenjörer från till exempel COWI men även andra ingenjörer och entreprenörer.

Naturligtvis arbetar vi med de aktuella hållbarhetskraven inom byggbranschen, och vi erbjuder en rad tilläggstjänster inom hållbarhet och certifiering av projekt. Därför har vi utvecklat flera digitala verktyg som säkerställer till exempel LCA från de tidigaste stadierna i våra projekt. En konsekvent digital strategi för alla Arkitemas projekt säkerställer att vi alltid arbetar i gemensamma 3D-modeller med projektets övriga entreprenörer inom områden som processanläggningar och byggverksamhet. På samma sätt kan vi erbjuda byggaktören tidiga digitala genomgångar av kommande projekt, vilket ger dem en tidig förståelse för den framtida byggnadens rumslighet och funktionalitet.

Linak II Photo Niels Nygaard 09

Inom vårt branschsegment arbetar vi bland annat med följande områden:

P2 X Mappe Update Page 4 web

Kontakt

  • Karl Axel Johannesson 800X600
    Karl Axel Johannesson
    Affärsområdeschef Commercial & Private, Partner, Arkitekt SAR/MSA
    Telefon: +46 70 783 04 01