Välfungerande byggnader är avgörande för samhällets behov av öppenvård, förebyggande vårdinsatser, psykiatri- och rehabiliteringsvård eller nya typer av vårdboenden.

Vårt primära fokus är att skapa vårdbyggnader för dagens och framtidens generationer som kan bidra till optimal hälsovård, som kan anpassas efter nya behandlingsformer och -behov och som möjliggör effektiva arbetsflöden för vårdpersonalen och en effektiv drift.

Vi är bland annat noga med att skapa läkande miljöer med ett gott inomhusklimat med fokus på akustik, luftkvalitet och dagsljus och möjligheter till naturupplevelser, och där konst och sinnliga upplevelser är integrerade. Det här är viktiga faktorer för människors fysiska och mentala hälsa och för att främja goda behandlingsresultat. Läs mer om hur vi arbetar med läkande arkitektur på Regionalhospitalet Gødstrup.

Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 17 2022

Nytt och gammalt på lång och kort sikt

Vi främjar hållbarhetsinsatser i vårdprojekt genom välplanerade och flexibla konstruktioner som bidrar till en läkande, behaglig atmosfär. Det innefattar alla aspekter av social hållbarhet, där människan sätts i centrum och projekt utformas för att vara motståndskraftiga och anpassningsbara på kort och lång sikt.

Detta fokus på hållbarhet gör det möjligt för oss att skapa projekt som kan anpassas efter framtida behov och krav, samtidigt som vi säkerställer lägsta möjliga koldioxidavtryck både under byggnation och drift.

Nya Aker Sykehus i Oslo är ett exempel på hur befintlig arkitektur kan omvandlas för att skapa ett enhetligt sammanhang med nya, moderna behandlingsbyggnader.

Arkitema Somatikkbygget Akerløperen og Studenttorget web

Vi utvecklar komplexa vårdprojekt i alla faser och med goda partnersamarbeten

För att säkra ekonomin och genomförandet för dessa komplexa och kostsamma projekt och samtidigt skapa arkitektur med människan i centrum organiserar vi design- och användarprocesser redan i tidiga skeden, definierar tydliga projektramar och involverar rätt samarbetspartners och aktörer i rätt tid.

Ingen kan ensam vara bäst på allt, men tillsammans kan vi skapa värde för våra kunder, användare och samhället. Därför samarbetar vi med relevanta partners när det ger mervärde till projektet, så att vi alltid har rätt personer och kompetens i vårt team.

Vid behov rådgör vi med vårdpersonal via våra skandinaviska kontor. Våra team inom vårdbyggnader strävar efter att skapa projekt som utmanar traditionella arbetssätt på området. Utöver traditionell ritnings- och projekteringskompetens har vi även expertkunskaper inom bland annat planering, programmering, brukarmedverkan, konceptutveckling, master- och designmanualer, vägledning, flöden och utrymmesplanering.

Dessutom har vi kompetens inom kvalitetssäkring, anbud, fackmässig arbetsledning, uppföljning samt projekt- och projekteringsledning, byggledning och IKT- och BIM-ledning genom våra digitala verktyg.

Arkitema Sundhedshus Holstebro 06 Photo Niels Nygaard web

Få aktuell rådgivning inom vårdbyggnader

Vårt erfarna team ser till att vi alltid tar hänsyn till de senaste kraven, teknikerna och den demografiska utvecklingen i vår rådgivning och vår arkitektur. Vi förstår hur viktigt det är att skapa moderna och framtidssäkrade vårdinrättningar där både arkitektur och estetik baseras på funktionalitet, hållbarhet, evidens och data.

Vi utmanar traditionella normer inom vårdbyggnation genom att integrera innovativa lösningar och skapa visionära projekt som uppfyller såväl dagens som framtidens behov.

Med våra expertkunskaper och kunskap om befintliga och kommande krav och behov på vårdområdet står vi redo att leverera skräddarsydd rådgivning som bidrar till nya, innovativa lösningar och grönare projekt inom vården. Vi har skapat Dronning Ingrids Hage, en ny boendeform för personer med demens i Oslo.

Vårt mål är att vårdprojekten inte bara ska vara funktionella och effektiva, utan dessutom skapa läkande och stimulerande miljöer. Ett exempel är hur breda korridorer och integrerade akustiklösningar har bidragit till färre larm, en tystare miljö och ökad säkerhet för patienter och personal på Skejby Psykiatri i Århus.

Behöver ni rådgivning om utvecklingen av ett kommande vårdprojekt? Vi står redo att skräddarsy ett team med arkitekter och ingenjörer. Kontakta oss här.

Våra projekt inom vårdarkitektur varierar i storlek och återfinns inom ett brett spektrum:

Mary Elizabeths Hospital