Gode og velfungerende fasiliteter er essensielle når det i samfunnet er behov for poliklinisk behandling, forebygging, psykiatri- og rehabiliteringstjenester eller nye boformer innenfor helse.

Vårt primære fokus er å skape helsebygg for nåværende og fremtidige generasjoner, og som blant annet sikrer optimal pleie, tilpasningsmuligheter til nye behandlingsformer og -behov og effektive arbeidsflyter for det helsefaglige personalet og driften.

Vi legger blant annet vekt på å skape et tilhelende miljø hvor forbedret inneklima med fokus på akustikk, luftkvalitet og dagslys sammen med kontakt med natur og betydningen av integrert kunst og sanselighet er avgjørende for menneskers fysiske og psykiske velbefinnende og et godt behandlingsforløp. Les mer om vår strategi for tilhelende arkitektur på Regionalhospitalet Gødstrup her.

Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 17 2022

Nytt og gammelt på kort og lang sikt

Vi fremmer bærekraftige initiativer i helseprosjekter gjennom godt planlagte og fleksible design som understøtter en helbredende og behagelig atmosfære. Her inngår alle vesentlige deler av sosial bærekraft som setter mennesket i fokus og skaper prosjekter som er robuste og tilpasningsdyktige på kort og lang sikt.

Dette fokuset på bærekraft gjør oss i stand til å skape prosjekter som kan tilpasse seg fremtidige behov og krav, samtidig som vi sikrer lavest mulig CO2-avtrykk både under oppføring og drift.

Nye Aker Sykehus i Oslo er et eksempel på ombygging av eksisterende bygninger som skaper en sammenhengende flyt med nye moderne behandlingsbygninger.

Arkitema Somatikkbygget Akerløperen og Studenttorget web

Vi utvikler komplekse helseprosjekter i alle faser og i sterke partnerskap

For å sikre disse komplekse og kostnadskrevende prosjektenes økonomi og fremdrift og samtidig skape arkitektur med mennesket i sentrum tilrettelegger og forenkler vi blant annet design- og brukerprosesser fra et tidlig stadium, definerer klare prosjektrammer og innhenter de riktige samarbeidspartnerne og aktørene til rett tid.

Vi kan ikke være best til alt, men sammen kan vi skape verdi for våre kunder, brukere og samfunn. Derfor samarbeider vi, når det gir verdi for prosjektet, med relevante partnere for å sikre at vi alltid har de riktige menneskene og kunnskapene på vår side.

Etter behov inkluderer vi helsefaglige kollegaer på tvers av våre skandinaviske kontorer. Våre helseteam etterstreber å skape prosjekter som utfordrer tradisjonelle helsebygg og har, utover tradisjonelle skisserings- og prosjekteringskompetanser, ekspertise innenfor blant annet planlegging, programmering, brukermedvirkning, konseptutvikling, Master- og designmanualer, wayfinding og Spaceplanning.

I tillegg kommer kvalitetssikring, tilbud, fagtilsyn, oppfølging og «as built» samt ivaretakelse av prosjekt- og prosjekteringsledelse, byggeledelse og IKT- og BIM-ledelse gjennom våre digitale verktøy.

Arkitema Sundhedshus Holstebro 06 Photo Niels Nygaard web

Få effektiv rådgivning innenfor helse

Vårt erfarne team sikrer at vi tar høyde for de nyeste krav, teknologier og demografiske faktorer i rådgivningen og den arkitektoniske tilnærmingen. Vi forstår betydningen av å skape effektive og fremtidssikre helsefasiliteter, hvor arkitektur og estetikk defineres av funksjonalitet, bærekraft, evidens og data.

Vi utfordrer tradisjonelle normer innenfor helsebygg ved å integrere innovative løsninger og skape visjonære prosjekter som oppfyller både nåtidens og fremtidens behov.

Ved å kombinere vår ekspertise med kunnskap om både aktuelle og kommende krav og behov innenfor helse kan vi levere skreddersydd rådgivning som bidrar til å skape nye innovative løsninger og grønnere prosjekter innenfor helseområdet. Vi har skapt Dronning Ingrids Hage som er en ny boform for personer med demens i Oslo.

Målet er å sikre at helseprosjekter ikke bare er funksjonelle og effektive, men også skaper et tilhelende og stimulerende miljø. For eksempel har brede korridorer og integrerte akustikkløsninger bidratt til færre alarmoppringninger, et roligere miljø og økt sikkerhet for pasienter og personale på Skejby Psykiatri i Aarhus.

Ønsker du rådgivning om utvikling av ditt kommende helseprosjekt? Vi er klar til å skreddersy et team av designere, arkitekter og ingeniører kontakt oss her.


Våre prosjekter innenfor helsearkitektur favner vidt og i forskjellig skala:

Mary Elizabeths Hospital