Blått Bygg

En innovativ och funktionell undervisnings- och forskningsmiljö.

Här skapas ett framtidsorienterat och sammanhängande campusområde för användare och besökare i Bodø, Norge. Fokus riktas framför allt mot kopplingen mellan det befintliga campusbygget och nybygget.
 • Statsbygg
  Beställare
 • Adress
  Bodø, Norge
 • År
  2020 -
 • Omfattning
  8.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema BLÅTT BYGG INTERIOR 01

I framtiden kommer det nya campusområdet Blått Bygg vid Nord Universitet i Bodø, Norge, att optimera ramarna för forskning, utveckling och utbildning. ”Blått Bygg” blir en tillbyggnad på 8 000 m² vid Nord Universitet. Genom ”Blått Bygg” skapas nya utbildningslokaler med nya laboratorier, föreläsningssalar och undervisningslokaler för fakulteten för biovetenskap och akvakultur. Campusområdet ska bana väg för framtidens lärandemiljö och höja kvaliteten på forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Bottenvåningens exteriör framställs av ljus betong och är delvis inskjuten i terrängen. De tre övriga våningarna har ett lätt uttryck med en ljus träfasad vars syfte är att bjuda in ljuset och harmonisera med den omgivande naturen. För såväl inom- som utomhusarealerna ligger fokus på användningen av miljövänliga material som är robusta och tål slitage.

Arkitema HISM View from west facade 02
Arkitema HISM From trees 02 web
För såväl inom- som utomhusarealerna ligger fokus på användningen av miljövänliga material som är robusta och tål slitage.

Det hållbara förhållningssättet vid materialval bidrar i förening med de tekniska lösningarna till att synliggöra en större medvetenhet och förmåga att skapa ett energi- och miljövänligt projekt. Där trä inte har valts använder man i stället material med lågt klimatavtryck, som exempelvis återvunnet stål och betong med låga koldioxidutsläpp. Med dessa initiativ återgår projektet till den nordiska traditionen, där byggnadens konstruktion och materialval skapar funktionalitet, hållbarhet och estetik.

Projektets placering tillför ett sammanhang mellan campus och de omgivande områdena. Genom införandet av stigförbindelser, uppehållszoner och mötesplatser i designen kan medarbetare och studenter umgås med vänner och bekanta under pauser och på väg till och från forskning och undervisning.

Enligt planen kan ”Blått Bygg” tas i drift år 2025.

Arkitema Blått Bygg byggeplads credit Nils Petter Dale 2
Arkitema Blått Bygg byggeplads credit Nils Petter Dale 1
Arkitema HISM Lunch Break 02 web