Rudanskolan

En pedagogisk miljö med utsikt över trädtopparna

Från inplaceringsskisser till färdig bygghandling har Arkitema ritat denna för- och grundskola på en skogstomt i Haninge kommun.
 • Turbinen fastigheter
  Beställare
 • Adress
  Handen, Haninge kommun
 • År
  2017-2020
 • Omfattning
  6000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema

Mellan skogsbrynet och ett nytt bostadsområde i Handen ligger Rudanskolan, en ny F-9 skola för 650 elever. Byggnaden trappar ned i terrängen mot skogen med en cylinderformad volym för undervisning i hemvister, planerade kring en skyddad och ljus innergård för entréer, utomhuspedagogik och lek.

Rudan 018 web

Bottenvåningen sträcker sig längs Bodekulls väg och planeras med gemensamma lokaler för idrott, matsal och hemkunskap, lokaler som eventuellt kan hyras ut på kvällar och helger. Den fungerar även som ett bullerskydd för skolgården.

Rudan 004

Skolgården ligger på naturmarken bakom skolan och sträcker sig ut mot skogen. Den är även förbunden med en generös takterrass ovan bottenvåningen på skolans framsida, tänkt både för lek och pedagogik.

Rudan 032 web