Hagastadens skola

En ny gymnasie- och högstadieskola för 1200 elever samt idrottshall

Byggnaden utgör tillsammans med fotbollsplan, skolgård och förskola kvarter 14 i den nya detaljplanen Hagastaden DP2.
 • SiSAB
  Beställare
 • Adress
  Lilla Sveavägen, Stockholm
 • Omfattning
  Skola och idrottshall ca. 16000 m² BTA
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Hagastadens skola 03 web

Gestaltningen utgår från skolans placering mellan Wennergren Center, stenstaden, Hagastaden och Nationalstadsparken. De tydliga geometriska volymer som finns i kvarterets omedelbara närhet, som exempelvis i Wennergren Center, har varit en utgångspunkt för gestaltningen.

Skolans och idrottshallens volymer utgörs av triangel­formade prismor med lyfta hörn som trappar sig ner mot National­stadsparken och Brunnsviken. Mot parken öppnar byggnaderna upp sig med sina längsta fasadsidor för att maximera den natur­sköna utsikten. En tredje volym är nedsänkt i marken och inrymmer idrottshallen vars ena hörn är upplyft ovan mark för en entré och skapar en spännande upphöjd skolgårdyta som ger bättre solmöjligheter till en norrvänd skolgård.

Arkitema Hagastadens skola 01 web
Fasaderna gestaltas med keramiska vertikala plattor med inslag av trianglar samt ett ljust rutnät i relief.