Uddevalla operationscentrum

Nytt operationscentrum vid Uddevalla

Med ett nytt operationscentrum vid Uddevalla sjukhus får regionens invånare tillgång till högsta kompetens och effektivitet inom planerad operationssjukvård.
 • Arkitema
  Arkitekt
 • Adress
  Uddevalla sjukhus, Uddevalla
 • År
  2017-2020
 • Omfattning
  16 300 m² BTA

Den nya operationsbyggnaden är en separat byggnad i fyra plan om ca 16 300 m2 och ansluter till det befintliga sjukhuset nära dess huvudentré.

Till det yttre har byggnaden en enkel blockliknande karaktär. Inskjuten i landskapet ligger den med en högre fasad i väster och en lägre i öster. Landskapet i norr sluttar kraftigt ner i en ravin och skapar ett dramatiskt möte mellan byggnad och bergsvägg. Tegelfasaden anknyter till Uddevalla sjukhus dominerande tegelkaraktär. Variationer av slät- och reliefmurat tegel skapar detaljrikedom och komplexitet, samtidigt som fasaden bryts ned i mindre fält genom små livförskjutningar i sid- och höjdled.

Byggnadens inre utformning stödjer operationsprocessens alla delar. Strategiskt placerade hissar binder samman operationsenhet med uppvakningsavdelning och sterilcentral för att optimera flöden för patient, personal och material. Utöver detta har målet varit att skapa en attraktiv arbetsplats i regionen samtidigt som patientens helhetsupplevelse stått i fokus.

Arkitema Uddevalla View 02 WEB web