Hos Arkitema har vi et stort og kompetent team av arkitekter, bygningsingeniører og landskapsarkitekter som jobber dedikert med industrisegmentet. Her samarbeider vi tett med byggherrer, samarbeidspartnere og ingeniører for å utvikle skreddersydde løsninger for industrien med fokus på sikkerhet, trivsel og produktivitet.

De aller fleste industribygninger har sitt eget unike utgangspunkt og må derfor tilpasses for et helt spesifikt og presist formål. Derfor er det viktig at prosjektutviklingen alltid skjer i nært samarbeid med byggherrens organisasjon, spesifikke interessenter og prosjektets ingeniører. Dette sikrer at bygningen og de omkringliggende utearealene i størst mulig grad støtter en optimalisert produksjon. I de innledende fasene jobber vi derfor mye med masterplanlegging av prosjektet og utforming av person- og prosessflyt i bygningen.

Vi har erfaring fra en lang rekke realiserte prosjekter i inn- og utland og vet at produksjonens flyt og output er avgjørende. Samtidig vet vi også at det må skapes gode tilhørende administrasjonskontorer, kantine og andre personalfasiliteter for å sikre effektivitet og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Swedish Match 08

Helhetlige løsninger for industrien

Når vi innleder et samarbeid om et industriprosjekt, tar vi alltid utgangspunkt i kundens unike behov og får fastlagt suksesskriteriene for det spesifikke prosjektet på et tidlig stadium. Vårt erfarne team går konstruktivt og åpent inn i dialogen om kravene, og sammen med kunden legger vi en plan for hvordan prosjektet utformes og utføres best mulig.

Vi fokuserer på å skape estetisk og anvendelig arkitektur som dels gir plass til robuste, fleksible og langvarige løsninger, samtidig som de sikrer et godt arbeidsmiljø og god drift. Samtidig viser erfaringen at flere industribygg må tilpasses eller bygges yt over tid, og derfor har vi god erfaring med å jobbe med modularitet og muligheter for trinnvise utbygginger.

Vi prosjekterer mange bygninger for industrien, og vi trekker i arbeidet på den erfaring Arkitema også har innenfor kontorbygg, helsebygg eller landskapsarkitektur når det er behov for det. På denne måten sikrer vi alltid at arkitekturen støtter organisasjonens suksess.

Skivfilterbyggnad 34 web
Vi har erfaring fra en lang rekke realiserte prosjekter i inn- og utland og vet at produksjonens flyt og output er avgjørende

Skarpt fokus gjennom hele prosessen

Vi jobber med funksjonell, bærekraftig og estetisk design fra den første ideen og gjennom alle faser av et industribygg. Derfor har vi lang erfaring med å designe gjennom alle faser fra innledende programmering og skisser til utarbeidelse av anbudsprosjekt til prosjektering. Arkitemas erfarne byggeledere og byggherrerådgivning kan også bidra til å sikre en høy standard i utførelsen av et prosjekt, og dermed sikre et vellykket resultat.

Siden vi ofte jobber som totalrådgivere på prosjektene våre, er vi vant til å være i dialog med myndighetene og innhente tillatelser, og vi utfører dessuten tilsyn, prosjektoppfølging m.v. i byggefasen, og vi samarbeider sømløst med ingeniører fra for eksempel COWI.


Vi arbeider naturligvis med de gjeldende bærekraftskravene i byggebransjen, og vi tilbyr en rekke tilleggstjenester innenfor bærekraft og sertifisering av prosjekter. Derfor har vi utviklet flere digitale verktøy som for eksempel sikrer LCA fra de tidligste stadiene i prosjektene våre. En gjennomgående digital tilnærming til alle Arkitema-prosjekter sikrer at vi alltid arbeider i felles 3D-modeller med prosjektets øvrige konsulenter innenfor eksempelvis prosessanlegg og konstruksjon. På samme måte som vi kan tilby tidlige digitale gjennomganger av de kommende prosjektene til byggherren, som dermed tidlig kan få en forståelse av den fremtidige bygningens romlighet og funksjonalitet.

Linak II Photo Niels Nygaard 09

Innenfor vårt industrisegment arbeider vi blant annet med følgende områder:

P2 X Mappe Update Page 4 web