Hovedkvarter for Internasjonal virksomhet

Nytt dansk hovedkvarter i tre til internasjonal virksomhet i Danmark

En internasjonal industrigiganten skulle bygge nytt hovedkvarter til sine danske aktiviteter, og ønsket én rådgiver som kunne ta seg av både ingeniør- og arkitektrådgivningen. Bygget skulle være bæredyktig på alle parametre og ha en høy grad av funksjonalitet med plass til både kontorer og flere servicefasiliteter.
 • Internasjonal virksomhed
  Klient
 • COWI
  Ingeniør
 • År
  2020-2023
 • Omfang
  13.900 m²
 • Priser
  Winner AR Future Projects Awards 2023 - Offices
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
International HQ Visualiseringer uden logo 2

Den internasjonale virksomheten ønsket et hus som var bærekraftig og multifunksjonelt. Målet var at det kommende bygget skulle sette nye standarder for hvordan virksomheten skulle bygge bærekraftige fasiliteter over hele verden i tiden fremover, med fokus på å gjøre en virkelig forskjell.

Arkitema intenational HQ 05 web

Bygget var planlagt med krysslimt tømmer (Cross Laminated Timber, CLT) i primære konstruksjoner som fasader og etasjeskiller, og skulle også kles med skifer – et valg truffet basert på omfattende livssyklusanalyser. Ved å bygge i tre ville vi naturlig skape et prosjekt som var bærekraftig, funksjonelt og vakkert. Generelt hadde virksomheten høye ambisjoner på alle områder, noe som muliggjorde utviklingen av gode løsninger som kom alle i huset til gode. Vi har hatt fokus på å skape et transparent og levende hus, der man føler seg velkommen og der det er plass til alle.

Ved å bygge i tre skaper vi helt naturlig et prosjekt som er bærekraftig, funksjonelt og pent.
International HQ Visualiseringer uden logo 3

Det nye hovedkvarteret skulle ikke bare huse kontorplasser, men også være et samlingspunkt for mange av avdelingene som virksomheten har i Danmark. Dermed ville man på det åpne stueplanet samle en rekke funksjoner, inkludert undervisningsfasiliteter for installatører/montører, mekanikere, osv., et stort showrom, serviceverksted for reparasjon av verktøy og hageredskaper, og mye annet. I stueetasjen ble også husets hjerte plassert, der alle medarbeidere kunne møtes og samles, uavhengig av jobb. Tanken var å skape et hus som ikke var hierarkisk, men inviterende og åpent for alle.

Utenfra skulle bygningen også fremstå imøtekommende, delvis på grunn av de åpne fasadene på stueplanet, og delvis på grunn av den omkringliggende parken med stier, som er offentlig og var planlagt å være en aktiv del av lokalmiljøet. Dette gir virksomheten muligheten til å gi noe tilbake til det omkringliggende lokalsamfunnet.

Bygningen ble skapt gjennom en integrert designprosess mellom arkitekter og ingeniører, i tett dialog med byggherren, som hadde høye ambisjoner når det gjelder funksjonalitet og bærekraft. Dessverre ble bygget skrinlagt av byggherren i 2023.

International HQ Visualiseringer uden logo 4