Tre er en fornybar ressurs som er et av de mest klimavennlige materialene å bygge med akkurat nå. Byggebransjen står for en stor del av klimaavtrykket, derfor er det viktig å jobbe bevisst med bærekraft, og materialvalg kan være helt avgjørende for å redusere avtrykket. Trekonstruksjoner binder karbondioksid til den dagen de demonteres, og råvaren fornyes ved hjelp av solenergi i et ansvarlig skogbruk.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5387 web

Muligheter med trebygg

Det er mulig å bygge både høyhus og hus uten bærende innervegger med for eksempel krysslimt tre. Sammen med produsenter av KL-tre og tremoduler har vi også arbeidet frem design som er både effektivt og estetisk for akkurat denne typen konstruksjoner.

Med tre som primært byggemateriale kan klimaavtrykket reduseres betydelig, noe som er viktig på lang sikt for kloden og på kort sikt med tanke på klimakrav i regelverk, klimadeklarasjoner, sertifiseringer og EU-taksonomien. Med vårt egenutviklede LCA-verktøy, som er knyttet til nettopp disse reguleringene, kan du i sanntid og i en tidlig fase se hvor mye tre kan redusere klimaavtrykket i ditt prosjekt.

Arkitema Praestgaarden1029 Photo web
Mange mennesker liker også å bo i trehus. Det gir en varm og levende følelse, er taktilt og gjør godt for vår psykiske helse.
Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 01 web

Forskning og erfaring er viktig i arbeidet

Trebygg stiller andre krav til konstruksjon. Etasjehøyder må beregnes annerledes, spesielt ved høye bygg ut fra for eksempel stabilitet, brann og akustikk. Derfor er det viktig å ha erfaring med bygging med tre, både når man beregner kostnader og ressurser, og når bygget oppføres. Til gjengjeld kan tiden på byggeplassen reduseres, og kostnaden for fundering reduseres siden en trekonstruksjon er lettere enn betong.

Vi følger hele tiden med på hvordan kunnskapsgrunnlaget på området endres, og bidrar gjerne til forskning og utvikling. I samarbeid med Chalmers University of Technology har vi for eksempel sett på hvilke faktorer som driver kostnader når man bygger trekonstruksjoner sammenlignet med betongkonstruksjoner, og du kan lese et sammendrag av rapporten her.

Arkitema Lustigkulla 09 Photo Philipp Gallon web

Sammen med COWI har vi også i vårt program for oppstartsbedrifter støttet en løsning for å få bukt med risikoene for fukt i trebygninger under byggetiden. Det er viktig å planlegge for overdekking, men også å arbeide med verktøy som sensorer som kan måle fuktinnholdet i rom som allerede er ferdige. Hvis dette gjøres, er det ingen forhøyet risiko for fukt i trebygninger sammenlignet med andre byggematerialer.

I Skandinavia er vi vant til å bygge husene i tre. Nå har vi også erfaringen og kunnskapen til å gjøre det i stor skala. Vi har spesialister med mange års erfaring innen trekonstruksjon på våre kontorer i Danmark, Sverige og Norge. I nært samarbeid med entreprenører, universitet og produsenter kan vi sammen øke kvaliteten på prosjekter og samtidig redusere klimaavtrykket.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5716 web