Arkitemas arbeidsmetoder har sterk skandinavisk forankring. I vår arkitektur går kontekst, skala, lys og materialitet hånd i hånd. Målet vårt er å skape optimale arkitektoniske rammer for mennesker, og vi tar alltid utgangspunkt i det som gjør et konkret prosjekt unikt. Vi forsøker å finne den rette balansen i prosjektet gjennom en inkluderende og transparent designprosess, og med fokus på godt samarbeid gjennom hele prosessen.

Vi arbeider tematisk innen alle områder av arkitektfaget, og med en stor grad av spesialisering innen hvert enkelt fagområde. Vi ser en stor fordel i det å koble ingeniørkompetanse inn i prosjektutviklingen fra starten i en integrert designprosess. Vi sikrer alltid en kompetent og målrettet rådgivning, og involverer gjerne våre mange spesialister, når det for eksempel skal tas høyde for brukermedvirkning, tekniske beregninger eller programmatiske og økonomiske målsetninger.

Alle våre mangfoldige prosjekter skaper vi med fokus på bærekraft,og i tett samarbeid med våre innovative byggherrer, ingeniører og andre dyktige samarbeidspartnere. Vi kaller det co-creating Scandinavian cities.