Skolor och utbildningsinstitutioner spelar en avgörande roll i samhället: de utgör grunden för kunskapsdelning och för yrkesmässig och personlig utveckling. Den här typen av institutioner är inte bara till för att nuvarande och framtida generationer ska kunna tillägna sig färdigheter och kunskaper – de fungerar också som katalysatorer för gemenskap och lokal förankring.

På Arkitema skapar vi moderna möjligheter till lärande och utbildning som gynnar såväl barn och unga som lokalsamhället. Vi bygger utbildningslokaler som fungerar som samlingsplatser, där mångfald, samarbete och fördjupning är tydligt integrerat.

Vi skapar dessutom mer specialiserade verkstäder, laboratorier och kreativa nav som blir viktiga kunskapscentrum för forskning och utveckling. De här platserna fungerar som broar mellan akademiska vetenskaper och praktisk tillämpning och syftar till att fördjupa kontakterna mellan utbildning och näringsliv.

Inom undervisning och utbildning utvecklar vi bland annat projekt som:

Arkitema KUA 10 Michael Ellehammer web

Hos Arkitema skapar vi studie- och lärandemiljöer med användarna i fokus

När vi skapar arkitektur för lärande är det viktigt att involvera de som ska använda miljöerna. Vi tror att de bästa resultaten uppnås genom goda samarbeten mellan våra kunder och samarbetspartners, men även genom att vi aktivt engagerar användarna och andra intressenter.

Det kan innebära workshops, intervjuer och dialogmöten där vi skapar en öppen och tillitsfull atmosfär. Vi lyssnar noga på vilka behov, önskemål och visioner som finns och använder kunskaperna för att utforma attraktiva, funktionella projekt med tydlig karaktär och identitet.

Läs gärna om Erlev Skole i Haderslev, som blickar mot framtiden med aktivitetsbaserat lärande i centrum. Gestaltningen utgörs av olika mindre universum för olika årskullar, med inredning och visuella uttryck som passar den aktuella åldersgruppen. Erlev Skole öppnar sig också ut mot lokalsamhället och fungerar som ett utflykts- eller besöksmål för de som rör sig genom Haderslev. Därmed blir skolan en tillgång inte bara för de barn som går i skolan och deras föräldrar, utan för alla invånare i Haderslev.

Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 09 web

Hållbarhet från grunden

Hållbarhet är alltid en viktig parameter, eftersom vår vision är att bygga och bidra till goda inlärningsmiljöer för nuvarande och framtida generationer. Oavsett om vi arbetar med nybyggnation, omvandling, renovering eller uppdatering av befintliga byggnader strävar vi efter att fokusera på hållbarhetsinsatser i varje del av processen.

Sådana hållbarhetsinsatser innefattar till exempel koldioxidsnåla material och integrering av energibesparande teknik. De här insatserna bidrar till att skapa mer hälsofrämjande och trivsamma utbildningslokaler som harmoniserar med omgivningen, med inspirerande och funktionella utrymmen som främjar inlärning, kreativitet, innovation, samarbete och trivsel.

Här kan du läsa om Fremtidens Campus Emdrup i Köpenhamn där tidigare separata byggnader har planerats om och befintliga utrymmen har använts för att skapa nya ramverk som bjuder in studenter och lärare till en inspirerande, innovativ lärandemiljö.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5716 web

Vi har erfarenhet av såväl totalrådgivning som totalentreprenad

På Arkitema har vi gedigna specialkunskaper om lärandemiljöer och vi kan bistå med beställarrådgivning, generalkonsult- och rådgivningstjänster inom en totalentreprenad.

Vi har expertkunskaper inom hela projektprocessen; från programmering, ritningar och konceptutveckling till projektering, byggledning, hållbarhetsledning och IKT-ledning genom våra digitala verktyg.

Som generalkonsult erbjuder vi en helhetssyn där vi beaktar alla aspekter av projektet, inklusive arkitektonisk design, hållbarhet, tekniska lösningar och inredning. Vårt team av erfarna arkitekter och konstruktörer arbetar hårt för att skapa innovativa och moderna utbildningslokaler som tillmötesgår såväl yrkesmässiga krav och behov som estetiska visioner.

Vi har erfarenhet av att genomföra byggprojekt med byggnader som är i bruk, och vi förstår de utmaningar som kan uppstå om det till exempel finns barn i närheten av byggplatsen. Därför kännetecknas vårt arbetssätt av noggrann planering, säkerhet och hänsyn. Vi vidtar extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa en trygg och säker miljö för barnen och det omgivande samhället under byggprocessen.

Vill ni ha vår hjälp med ert nästa utbildningsprojekt? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Kontakt

  • Britta Forestier 800X600Px
    Britta Forestier
    Senior kreativ ledare, Ass. Partner, Arkitekt
    Telefon: +46 766 279 006