Undervisnings- og utdanningsinstitusjoner spiller en avgjørende rolle i et samfunn ved å være fundamentet for kunnskapsdeling, og faglig så vel som personlig utvikling. Men disse institusjonene er ikke bare steder hvor nåværende og kommende generasjoner tilegner seg ferdigheter og kunnskap, de fungerer også som katalysatorer for fellesskap og lokal forankring.

Hos Arkitema skaper vi tidsriktige muligheter for læring og utdanning til glede for barn, unge og lokalsamfunn. Læringsrom som fungerer som et samlingssted og hvor mangfold, samarbeid og fordypelse er dypt forankret.

Vi skaper også mer spesialiserte verksteder, laboratorier og kreative knutepunkter som er viktige kunnskapssentre hvor forskning og utvikling finner sted. Disse fungerer som broer mellom akademisk kunnskap og praktisk bruk og har til formål å skape en sterkere forbindelse mellom utdanning og yrkesliv.

Innenfor undervisning og utdanning utvikler vi blant annet prosjekter som:

Arkitema KUA 10 Michael Ellehammer web

Hos Arkitema skaper vi studie- og læringsmiljø med brukerne i fokus

Brukerinvolvering spiller en sentral rolle når vi skaper arkitektur innenfor læring. Vi tror på at det beste resultatet oppnås via gode samarbeid mellom våre kunder og samarbeidspartnere, men også med aktiv involvering av brukerne og andre interessenter.

Involveringen av brukerne omfatter workshops, intervjuer og dialogmøter hvor vi skaper en åpen og tillitsfull atmosfære. Vi lytter nøye til deres behov, ønsker og visjoner og benytter denne innsikten til å forme attraktive og funksjonelle prosjekter med karakter og identitet.

Her kan du lese om Erlev Skole i Haderslev som sikter mot fremtiden med aktivitetsbasert læring som samlingspunkt. Utformingen består av små universer med årgangsgrupper karakterisert ved hver sin alderstilpassede innretning og hvert sitt visuelle uttrykk. Erlev skole åpner seg også opp mot lokalsamfunnet og utgjør en attraksjon eller en destinasjon på en ferdselsrute gjennom Haderslev. Skolen blir på den måte ikke bare en ressurs for barna og foreldrene som har direkte tilknytning til skolen, men også for innbyggerne i Haderslev. Vi prøver alltid å tenke mest mulig verdi inn i våre prosjekter.

Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 09 web

Bærekraft er i tankene fra starten

Vi tenker på bærekraft som en viktig parameter siden vår visjon er å bygge og bidra til gode læringsrammer for nåværende og kommende generasjoner. Uansett om det dreier seg om nybygg, ombygg, renovering eller oppdatering av eksisterende fasiliteter, streber vi etter å ha fokus på bærekraftige initiativer fra start til slutt.

Våre bærekraftige initiativer omfatter CO₂-besparende materialer, integrering av energibesparende teknologier m.m. Initiativer som bidrar til å skape sunnere og mer behagelige læringsrom, som er i harmoni med omgivelsene, og som består av inspirerende og funksjonelle rom som fremmer læring, kreativitet, innovasjon, samarbeid og trivsel.

Her kan du lese om Fremtidens Campus Emdrup i København, hvor tidligere usammenhengende bygninger er blitt gjennomtenkt og eksisterende utforminger har skapt nye rammer som inviterer studenter og undervisere inn i et inspirerende og innovativt læringsmiljø.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5716 web

Vi har erfaring med både totalrådgivning og totalentreprise

Hos Arkitema har vi stor spesialisert kunnskap om læringsmiljøer både som byggherrerådgivning, totalrådgivning og som underrådgiver i totalentreprise.

Vår ekspertise strekker seg over hele spektret av prosjektprosessen, fra programmering, skissering og konseptutvikling til prosjektering, byggeledelse, bærekraftsledelse og IKT-ledelse gjennom våre digitale verktøy.

Gjennom totalrådgivning tilbyr vi en helhetsorientert tilnærming hvor vi tar høyde for alle aspekter av et prosjekt, herunder arkitektonisk design, bærekraft, tekniske løsninger og innredning. Teamet av erfarne arkitekter og konstruktører er opptatt av å skape innovative og tidsriktige læringsrom som oppfyller både faglige krav og behov samt de estetiske visjonene.

Vi har erfaring med utførelse av bygg i drift, og vi forstår de utfordringene som kan oppstå ved å ha f.eks. barn tett på byggeplassen. Derfor er vår tilnærming preget av omhyggelig planlegging, sikkerhet og hensyn. Vi tar ekstra forholdsregler for å sikre et trygt og sikkert miljø for barna og det omkringliggende samfunnet under byggeprosessen.

Skal vi hjelpe deg med ditt kommende læringsprosjekt? Kontakt oss her for en uforpliktende samtale.