Verden er digital og ikke den samme i morgen som i dag. Hvordan forholder vi som arkitekter oss til digitalisering i bygge- og anleggsnæringen?

Digitalisering av prosesser og digital design er en viktig katalysator for å kunne møte pågående og fremtidige endringer. Gjennom å utforske og utnytte de mange digitaliseringsverktøyene kan vi bidra til et sunnere og mer bærekraftig samfunn for dagens og morgendagens generasjoner.

Hos Arkitema er digitalisering en integrert del av strategien og arbeidsprosessene. Vi kaller det «human digital». Det menneskelige aspektet i den digitale utviklingen. Våre medarbeidere og spesialister jobber daglig med innovasjon og digitalisering for å kunne utvikle og utforske digital design.

Arkitema BIM 024 Photographer Lars Just web
Formålet med de digitale verktøyene er å styrke den arkitektoniske kvaliteten i et mer bærekraftig perspektiv og sørge for digital kvalitetssikring, noe både tiltakshavere, brukere og samfunnet tjener på.

Faglig kompetanse og innovativ teknologi former framtidens by

Vi har en selvstendig utviklingsorganisasjon for digitalisering, med til sammen ti tilknyttede spesialister på tvers av kontorene i Danmark, Norge og Sverige. På tegnekontorene våre fungerer spesialistene som sterke digitale enheter som styrker kunnskapen til medarbeidere og kunder om digitale muligheter og håndterer byggeutfordringer.

Denne selvstendige utviklingsorganisasjonen for digitalisering følger tre spor for utvikling og implementering av digital bygging og nye digitale verktøy i forbindelse med konkrete prosjekter.

  • Digital design
  • Datadrevet tilgang
  • Grønn transformasjon

Digital design og digitale verktøy er veien til en mer bærekraftig framtid

Vi jobber strukturert med digital bygging i sanntid og skaper grunnlag for å utføre analyser, simuleringer og beregninger som sikrer at både vi, kundene og medarbeiderne våre får nødvendige data og kan ta de mest bærekraftige valgene for hvert enkelt prosjekt. Digitale modeller og digitale verktøy er derfor grunnlaget for prosjektene våre, fra tidlig skissefase til ferdig bygg og drift.

Vi formidler ideer og arkitektoniske løsninger til tiltakshavere ved hjelp av 3D-modeller, tegninger, fysiske modeller og beskrivelser, som i samspill med digital design gir muligheter for å invitere tiltakshavere og brukere helt inn i den digitale byggingen. Når vi utfordrer og omdefinerer måten vi utvikler digital design på fortløpende, får vi en mer gjennomsiktig og åpen designprosess.

Datadrevet tilgang fra et tidlig stadium

Tilgjengelige data blir stadig mer komplekse. Det gjelder både eksterne data og data vi selv produserer i prosjektene våre. Dette gir oss mulighet til å være fokuserte og selektive. Vi kan ikke gjøre alt samtidig, men vi får mulighet til å skape arkitektur på grunnlag av informerte beslutninger.

Vi har tro på at beslutningene vi tar i de tidlige fasene har størst betydning for et prosjekt.

BIM og reception 035
Korrekt, databasert informasjon skal være tilgjengelig på rett stadium i prosjektet.

Da kan nye sammenhenger og synergieffekter oppstå, samtidig som medarbeiderne våre har full oversikt over bakenforliggende data som er avgjørende for arkitektonisk design

Vi bidrar til den grønne transformasjonen med gode beslutninger til rett tid

Digitalisering av prosesser og digital bygging er en viktig byggestein når vi skal bidra til framtidens klimaløsninger. Nye teknologier endrer måten vi jobber på, både i tidlig fase og gjennom prosjekteringen. Derfor må medarbeiderne våre ha mulighet til å tilpasse arbeidsmetoder og –prosesser for å kunne gjennomføre prosjekter.

Ved hjelp av digitale simuleringer og analyser kan vi prøve ut og utføre arkitektoniske vurderinger for digital bygging. Vi kan levere resultater av bærekraftanalyser, Life Cycle Assesment, LCA, raskt, effektivt og fortløpende for å få løsninger som kan bidra til å påvirke den arkitektoniske utformingen av et prosjekt.

Slik kan du bruke vår digitale ekspertise

Vi har en digital modenhet og nysgjerrighet på anvendelse av digitale teknologier som bidrar til at vi kan skape prosjekter for dagens og morgendagens generasjoner.

Sammen med COWI, og i samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, utvikler og utfordrer vi det digitale mulighetsrommet for å innfri stadig mer skjerpede klimakrav og få en helhetlig tilgang til arkitektonisk design.

Tverrfaglighet i samspill med digital ekspertise er en grunnleggende forutsetning for å skape framtidens arkitektur, i tett dialog med tiltakshavere, samarbeidspartnere og brukere.

Hvis du gjerne vil vite hvordan våre digitale verktøy og digitale ekspertise kan skape verdi for deg og det neste prosjektet ditt, kan du kontakte oss her.