Orienthuset

Kontorhus med fokus på bærekraft og fleksibilitet

I hjertet av Københavns nye bydel Nordhavn ligger Orienthuset, en fremtidsrettet bygning med fleksible kontorlokaler. Et bygg hvor bærekraft er integrert i videste forstand – prosessmessig, teknisk, sosialt, miljømessig og i energiforbruk.
 • AP Pension Ejendomme
  Klient
 • 5E Byg
  Totalentreprenør
 • Niras
  Ingeniør
 • Adresse
  Haifagade, 2150 Nordhavn, København
 • År
  2019-2023
 • Omfang
  14.800 spm
 • Sertifisering
  DNGB Platinum (pending)
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Orienthuset Photo Niels Nygaard 03

Orienthuset er en 6-etasjes bygning i en kraftig, helt lukket form, hvor en karakteristisk fasadebehandling og strukturert teglfasade gir bygningen en særegen identitet som rammer inn inne- og uterom. Her er det plass til både et aktivt arbeidsliv og et pulserende byliv gjennom aktive og utadrettede fasiliteter i første etasje.

Her finner du butikker, restaurant/kantine og møtesenter, mens de øverste etasjene inneholder fleksible kontorlokaler for store og små bedrifter med totalt ca. 750 kontorarbeidsplasser. Alt dette sikrer en bygning med lang levetid som kan tilpasses behovene til nåværende og fremtidige brukere.

Orienthuset Photo Niels Nygaard 06
Orienthuset Photo Niels Nygaard 07

Bygningen fremstår som en moderne og innbydende struktur i et urbant miljø. Fasaden består av murstein i hvitgule nyanser med lyse fuger som den primære fasadeoverflaten, hvor struktur og tekstur står i kontrast til glasspartier med gylne aluminiumsprofiler.

Fasaden er utformet med prefabrikkerte fasadeelementer i en tremeters bred rytme, markert med smale mursteinsbånd både horisontalt og vertikalt, noe som skaper en variert og levende effekt. I tillegg til fasadens estetiske kvalitet slipper de skrånende fasadearealene inn lys gjennom de høye vinduene og sørger for gode dagslysforhold innendørs. Hvert fasadeelement er tilpasset standard mursteinsdimensjoner, og de skrå flatene er tilpasset med skråskårne steiner. Derfor har hvert element også opptil 96 forskjellige snitt av den enkelte murstein, noe som skaper et unikt utseende i en rolig rytme.

Bygningen er et skoleeksempel på bærekraftige prinsipper, og dette understrekes av den kommende DGNB Platinum-sertifiseringen.
Orienthuset Photo Niels Nygaard 11
Orienthuset Photo Niels Nygaard 09

Solcellepaneler er installert på taket for å forsyne bygningen med et høyt nivå av grønn energi, noe som holder bygningens miljøpåvirkning lav gjennom hele levetiden. Mot den nye kanalen i nordvest er fasaden beplantet med selvklebende klatreplanter som bidrar til intensjonen om et grønt byrom ved kanalen. På den andre siden av kanalen finner vi også et annet Arkitema-prosjekt, Comwell Copenhagen.

Orienthuset ble utviklet i tett dialog med byggherren AP Pension, entreprenøren E5 Byg og ingeniørene fra NIRAS. I tillegg utvikles og produseres de komplekse fasadeelementene i nært samarbeid med produsenten CRH beton.

Orienthuset Photo Niels Nygaard 01