Woods Augusthus

Et kontorbygg med bærekraftige og fleksible dimensjoner

Woods Augusthus er et kontorbygg som med sin unike design gir muligheten til leie av kontor i ulike størrelser i nærheten av København i Danmark. Det er et multifunksjonelt bygg som utgjør rammen for fremtidens kontorfasiliteter. Med tilhørende restaurant, dagligvarebutikk og hotell utfordrer Woods Augusthus det tradisjonelle kontorlandskapet og gir muligheten til å invitere byens brukere inn.
 • NREP & Tetris
  Klient
 • Lendager
  Arkitektpartner
 • Einar Kornerup A/S
  Entreprenør
 • NIRAS
  Ingeniør
 • Adresse
  Amagerfælledvej 106, 2300 København
 • År
  2021
 • Omfang
  2.4000 m²
 • Priser
  Nominert til Årets kontorbygging 2021
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 02 web

Med en rå og urban design tilbyr Woods Augusthus åpne funksjoner som sikrer mangfoldig liv, med fokus på fleksibilitet og bedre utnyttelse av arealene. Den fleksible tilnærmingen gjør at hver etasje kan innredes med alt fra selvstendige enkeltkontorer til store leieområder som dekker større arealer. Sentralt plassert i hver etasje møter man et lite knutepunkt hvor man kan ta en kaffe, printe eller holde mindre uformelle møter. På den måten legger innendørsområdene opp til at brukerne kan utforme forskjellige arbeidsmiljøer ut fra spesifikke behov.

Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 15 web
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 11 web
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 08 web

Prosjektet gjenspeiler en helhetsorientert løsning som gjennom sin design og funksjonalitet skal ta hensyn til flere bærekraftsparametre. Byggeprosjektet er først og fremst oppført med fokus på gjenbruks- og avfallsmaterialer, hvor bortsortert murstein og tre blir brukt for å minske ressursbruken og miljøpåvirkningen.

Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 18 web

Takene er beplantet med sedumtak, som sikrer biologisk mangfold og skaper en grønn korridor for både plante- og dyreliv. Takhagen fungerer også som et pauserom for rekreasjon, med muligheter for små spaserturer med utsikt over byen.

Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 05 web
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 14 web

Med andre ord tar bygget hensyn til brukernes helse og livs- og arbeidsglede. Trivsel og balanse mellom arbeid og fritid er innarbeidet i de fysiske omgivelsene og bidrar til å stimulere, motivere og skape sosiale kontaktflater. Kontorbygningenes flytende overganger mellom innendørs og utendørs oppholdsrom tar hensyn til helse både når det gjelder inneklimaet og utendørsområdene.

Arkitema Woods Office Render slider
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 01 Reality slider
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 01 web