Woods Augusthus

Et kontorbyggeri med bæredygtige og fleksible dimensioner

Woods Augusthus er en kontorbygning, der med sit unikke design skaber mulighed for kontorlejemål i varierende størrelser placeret nær København, Danmark. Det er en multifunktionel bygning, der danner ramme for fremtidens kontorfaciliteter. Med tilhørerende restaurant, dagligvarebutik og hotel udfordrer Woods Augusthus det traditionelle kontorlandskab og giver mulighed for at invitere byens brugere ind.
 • NREP & Tetris
  Bygherre
 • Lendager
  Arkitektpartner
 • Einar Kornerup A/S
  Entreprenør
 • NIRAS
  Ingeniør
 • Adresse
  Amagerfælledvej 106, 2300 København
 • År
  2021
 • Omfang
  2.4000 m²
 • Præmiering
  Nomineret til Årets Kontorbyggeri 2021
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 02 web

Med et råt og urbant design tilbyder Woods Augusthus åbne funktioner, der sikrer mangfoldigt liv, med fokus på fleksibilitet og merudnyttelse af arealerne. Den fleksible tilgang indebærer, at hver etage kan indrettes med alt fra selvstændige enkeltmandskontorer til store lejemål, der dækker større arealer. Centralt placeret på hver etage møder man en mindre hub, hvor man kan få kaffe, printe eller afholde mindre uformelle møder. Dermed lægger indendørsarealerne op til, at brugerne kan skabe forskellige arbejdsmiljøer, der kan tilpasses specifikke behov.

Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 15 web
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 11 web
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 08 web

Projektet afspejler en helhedsorienteret løsning, som i dets design og funktionalitet har til formål at tilgodese flere bæredygtige parametre. Byggeprojektet er først og fremmest opført med fokus på genbrugs- og spildmaterialer, hvor frasorteret tegl og frasorteret træ er blevet anvendt for at nedbringe byggeriets ressourceforbrug og miljøpåvirkning.

Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 18 web

Tagene er beplantet med sedumtag, der sikrer biodiversitet, og skaber en grøn korridor for både plante- og dyreliv. Taghaven fungerer desuden som et rekreativt pauserum, hvor der er mulighed for små gåture med udsigt over byen.

Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 05 web
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 14 web

Byggeriet tilgodeser med andre ord brugernes helbred, livs- og arbejdsglæde. Velvære og work-life-balance er indarbejdet i de fysiske omgivelser og bidrager til at stimulere, motivere og skabe sociale kontaktflader. Kontorbygningens flydende overgange mellem indendørs og udendørs opholdsrum tilgodeser sundheden i indeklimaet og på udendørsarealerne.

Arkitema Woods Office Render slider
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 01 Reality slider
Arkitema Woods Office Photo Niels Nygaard 01 web