Orienthuset

Kontorsbyggnad med fokus på hållbarhet och flexibilitet

I hjärtat av Köpenhamns nya stadsdel Nordhavn ligger Orienthuset, en framtidsorienterad byggnad med flexibla kontorsutrymmen. En byggnad där hållbarhet integreras i vidaste bemärkelse – processmässigt, tekniskt, socialt, miljömässigt och i energiförbrukning.
 • AP Pension Ejendomme
  Klient
 • 5E Byg
  Totalentreprenör
 • Niras
  Ingenjör
 • Adress
  Haifagade, 2150 Nordhavn, København
 • År
  2019-2023
 • Omfång
  14.800 spm
 • Certificering
  DNGB Platinum (pending)
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Orienthuset Photo Niels Nygaard 03

Orienthuset är en 6-våningsbyggnad i en stark, helt sluten form, där en karaktäristisk fasadbehandling och texturerad tegelfasad ger byggnaden en distinkt identitet som ramar in inomhus- och utomhusutrymmen.

Det finns utrymme för både ett aktivt arbetsliv och ett levande stadsliv genom aktiva och utåtriktade lokaler på bottenvåningen. Här finns butiker, restaurang/matsal och mötescenter, medan de övre våningarna innehåller flexibla kontorslokaler för stora och små företag med totalt ca 750 kontorsarbetsplatser. Allt detta ger en byggnad med lång livslängd som kan anpassas till nuvarande och framtida användares behov.

Orienthuset Photo Niels Nygaard 06
Orienthuset Photo Niels Nygaard 07

Byggnaden framstår som en modern och inbjudande struktur i en urban miljö. Fasaden består av tegelstenar i vitgula nyanser med ljusa fogar som den primära fasadytan, där struktur och textur kontrasterar mot glaspartier med gyllene aluminiumprofiler.

Fasaden är utformad med prefabricerade fasadelement i en tre meter bred rytm, markerad med smala tegelband både horisontellt och vertikalt, vilket skapar en varierad och livfull effekt. Förutom fasadens estetiska kvalitet släpper de sluttande fasadytorna in ljus genom de höga fönstren och säkerställer goda dagsljusförhållanden inomhus. Varje fasadelement är anpassat till standardmått för tegelstenar, och de lutande ytorna är anpassade med fasade stenar. Därför har varje element också upp till 96 olika skärningar av den enskilda tegelstenen, vilket skapar ett unikt utseende i en lugn rytm.

Byggnaden är ett skolboksexempel på hållbara principer, vilket understryks av den kommande DGNB Platinum-certifieringen.
Orienthuset Photo Niels Nygaard 11
Orienthuset Photo Niels Nygaard 09

Solpaneler har installerats på taket för att förse byggnaden med en hög grad av grön energi, vilket håller byggnadens miljöpåverkan låg under hela dess livstid. Fasaden, som vetter mot den nya kanalen i nordväst, är planterad med självklättrande klätterväxter som bidrar till intentionerna med det gröna stadsrummet vid kanalen. På andra sidan kanalen hittar du också ett annat Arkitema-projekt: Comwell Copenhagen.

Orienthuset har utvecklats i nära dialog med byggaktören AP Pension, entreprenören E5 Byg och ingenjörerna från NIRAS. Dessutom utvecklas och tillverkas de komplexa fasadelementen i nära samarbete med tillverkaren CRH beton.

Orienthuset Photo Niels Nygaard 01